Kahden miehen ja kolmen naisen tiimi keskustelee

Sosiaalinen pääoma on liiketoiminnan polttoainetta

Published on : 5.5.2022
 • Tutkimukset kertovat, että hyvät sosiaaliset suhteet työpaikalla tekevät hyvää paitsi hyvinvoinnille, myös liiketoiminnalle. Työnantajien kannattaakin nyt panostaa työympäristöihin, jotka ruokkivat henkilöstön sosiaalisia tarpeita.

  Pandemian alku kaksi vuotta sitten pakotti työelämän sopeutumaan laajamittaiseen etätyömoodiin – ilman siirtymäaikaa, mikä synnytti haasteita paitsi työnteon käytännöissä, myös sosiaalisesti. Kun kanssakäyminen siirtyi pääasiassa kokonaan digitaalisten työkalujen varaan, oli sosiaalisen pääoman kerryttämiseksi kehitettävä uudenlaisia keinoja. 

   Sodexon Harris Interactivella teettämän tutkimuksen mukaan moni etätyöntekijä on aiempaa vähemmän sitoutunut työnantajaansa, ja lähes 40 prosenttia työntekijöistä sanoo, että heidän kollegansa ovat stressaantuneita tai matalasti motivoituneita. Microsoftin Great Expectations: Making Hybrid Work Work -tutkimusraportin mukaan pandemian aikana yrityksessä aloittaneet työntekijät tuntevat muita vähemmän yhteenkuuluvuutta työyhteisöön, kokevat suhteensa oman tiiminsä jäseniin muita heikommaksi ja vaihtavat työpaikkaa muita todennäköisemmin.

  Sosiaaliset verkostot lisäävät tehokkuutta

  Myös yritysten johtajat tunnistavat tarpeen reagoida etätyön synnyttämään sosiaaliseen velkaan. Microsoftin tutkimuksen mukaan 43 prosenttia heistä näkee, että suhteiden luominen ja ylläpitäminen on etä- ja hybridityön suurimpia haasteita. Silti heistä vain 30 prosenttia kokee, että sosiaalisia suhteita tukevat aktiviteetit ajavat suoranaisesti liiketoiminnan etua. Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen on työpaikoilla edelleen eräänlainen luksustuote, josta ollaan valmiita karsimaan ensimmäisenä.

  Tutkimustietojen valossa sosiaaliseen pääomaan kannattaisi kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota. Työntekijät, joilla on hyvät suhteet lähimpiin työtovereihinsa, voivat paremmin kuin ne, joiden suhteet työtovereihinsa ovat heikommat (76 % vs. 57 %). He ovat myös tehokkaampia työssään (50 % vs. 36 %) sekä pysyvät todennäköisemmin saman työnantajan palveluksessa seuraavan vuoden aikana (61 % vs. 39 %), käy ilmi Microsoftin raportista.

  Nyt työnantajilla onkin aito mahdollisuus ruokkia liiketoimintaansa yksinkertaisesti tukemalla sosiaalisten suhteiden luomista. Toimistoilla se tarkoittaa käytännössä sitä, että työntekijöillä on käytössään sosiaaliset kohtaamiset mahdollistavia tiloja, mutta myös itsenäiseen työskentelyyn sopivia, rauhallisia tiloja. Myös muita fyysistä ja henkistä hyvinvointia tukevia tiloja kannattaa hyödyntää.

  Tarvetta aidoille kohtaamisille

  Tutkimustiedot vahvistavat sen, mitä moni on ounastellutkin: työntekijät ovat valmiita siirtymään digimaailmoista aitoihin kohtaamisiin. 48 prosenttia työntekijöistä haluaa käyttää aikaansa sähköposteihin vastaamisen ja etäpalaverien aikatauluttamisen sijaan enemmän verkostoitumiseen. 

  Jotta työyhteisön sosiaalinen pääoma hyödyttäisi liiketoimintaa, johtajien on raivattava aikaa ja tilaa suhteiden ylläpitämiseen ja vahvistamiseen  – tarve korostuu erityisesti aikana, kun töitä tehdään toimiston lisäksi muualtakin käsin.

  Työnantajan kannattaa huolehtia siitä, että myös etätyöntekijöillä on käytössään tarkoituksenmukaiset ja ergonomiset työvälineet, tilaisuuksia ylläpitää sosiaalisia suhteita kollegoihin myös etänä sekä mahdollisuus terveelliseen lounaaseen.

  Nykyään työympäristö onkin laaja käsite, johon sisältyy fyysisten toimistotilojen ohella myös esimerkiksi etätyötoimistot, ulkoalueet, ergonomia, työvälineet, ruokailumahdollisuudet sekä tilojen ylläpito. Yritysten ei kannata kuitenkaan syöksyä suin päin työympäristön päivittämiseen, vaan parempi on hyödyntää kumppaneita, joilla on kokemusta ja ympäristöjen kehittämiseen tarvittava osaaminen.

  Lue lisää täältä.

  Tutustu Microsoftin julkaisuun.

  Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot