Toimittajavalikoiman monipuolisuus on kilpailuvaltti – myös asiakkaillemme

Published on : 16.9.2022
 • Palveluntarjoajan kannalta toimitusketjujen toimivuus on elintärkeää: on huolehdittava, että hankittavat tuotteet – kuten ruuanvalmistukseen tarvittavat raaka-aineet ja siivouksessa käytettävät kemikaalit – ovat laadukkaita, aina saatavilla ja hinnaltaan kilpailukykyisiä.

  Usein pienten ja suurten tavarantoimittajien välillä nähdään kuilu, kun pienet ja keskisuuret toimijat nähdään ennen kaikkea kestävää kehitystä edistävinä ja suuret toimijat kustannustehokkaina valintoina. Kokemuksemme mukaan parhaat tulokset saadaan molempien yhdistelmällä, joka tuottaa arvoa niin meille kuin asiakkaillemmekin.

  Suuret toimijat tarjoavat globaaleja palveluita, usein kilpailukykyisiä hintoja ja innovatiivisia ratkaisuja. Laajan jakeluverkoston ansiosta tuotteiden toimitusvarmuus on korkealla tasolla, mikä on Sodexon kaltaisen ison palveluntarjoajan kannalta elintärkeää.

  Pienet ja keskisuuret toimittajat puolestaan ovat ketteriä ja voivat reagoida muuttuviin markkinatilanteisiin nopeasti, mikä heijastuu suoraan meidänkin toiminnassamme joustavuutena, tehokkuutena ja asiakaslähtöisenä palveluna. PK-yritykset ovat myös tärkeitä työllistäjiä paikallisilla työmarkkinoilla. 

  Pienet toimijat kykenevät ottamaan haltuun uusia innovaatioita lyhyelläkin aikajänteellä ja tuomaan ne osaksi liiketoimintaansa. Pohjoismaissa Sodexon SPARX-kiihdytysohjelma edistää uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämistä yhdessä start up -yritysten kanssa. Sodexo tarjoaa yrityksille mahdollisuuden testata ja kehittää innovaatioitaan valmiissa ympäristössä ja vastaavasti me voimme todentaa niiden potentiaalin osana liiketoimintaamme sekä tuottamaan asiakkaillemme lisäarvoa.

  Raaka-aineiden ja palveluiden hankinnassa ei kannatakaan katsoa ensisijaisesti yksittäisten toimittajien kokoa vaan niiden välistä tasapainoa. Me uskomme, että vastuullinen, tehokas ja lisäarvoa tuottava kokonaisuus syntyy oikeanlaisesta suhteesta pienten ja suurten välillä. 
   

  Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot