Sukupuolten tasapainoa kiinteistönhallinnan alalle

Published on : 3.6.2021
 • 70 prosenttia kaikista maailman naisista haluaisi olla palkkatyössä. Kuitenkin stereotypiat, syrjintä ja sosioekonomiset raja-aidat hankaloittavat edelleen naisten pääsyä monille aloille.

  Ennen koronakriisiä Maailman talousfoorumi ennusti, että nykyisellä vauhdilla kestäisi 257 vuotta saavuttaa tasa-arvo työpaikoilla. Pandemia on kiihdyttänyt työttömyyttä, ja erityisen haavoittuvassa asemassa ovat olleet naisten työpaikat. Onko siis 257 vuottakaan enää realismia?

  Raja-aitojen kaatamista

  Me Sodexolla näemme, että liike-elämässä sukupuolten välinen tasapaino on kilpailuetu. Olemme sitoutuneet siihen, että johtotehtävissä vähintään 40 prosenttia on naisia, ja 100 prosenttia kaikista johtotiimeistämme on sukupuolten osalta tasapainossa vuoteen 2025 mennessä.

  SoTogether-verkostomme on aktiivinen kaikkialla maailmassa, ja sen tarkoituksena on poistaa naisten urakehityksen tiellä olevia esteitä kaikkialla organisaatiossamme. Erityisesti haluamme houkutella naisia aloille, joissa he ovat aliedustettuina, kuten kiinteistönhallinta, digitaalinen osaaminen ja STEM (Sciences, Technology, Engineering and Maths) sekä operatiiviset johtoroolit. 

  Alla kerättynä esimerkkejä toimista, joilla edistämme naisten uramahdollisuuksia.

  Ennakkoluulojen voittamista Brasiliassa

  SoTogether-verkostomme Brasiliassa toimii yhteistyössä Brazilian Engineering Instituten kanssa tavoitteenaan sitouttaa ja rohkaista nuoria naisinsinöörejä jatkamaan valitsemallaan urapolulla, lisätä tietoisuutta uramahdollisuuksista Sodexolla sekä rikkoa “maskuliinisiin” rooleihin usein liitettäviä stereotypioita. 

  Kiinteistöalan naisten tukemista Kanadassa

  Vuonna 2020 aloitimme asiakkaamme Cedar Valley Lodgen ja Women Building Futures -järjestön kanssa yhteistyön, jonka päämääränä on voimaannuttaa ja tukea naisia miesvoittoisilla aloilla. Kumppanuuden ansiosta olemme esimerkiksi palkanneet järjestön ohjelman kautta kaksi vastavalmistunutta työntekijää.

  Sukupuolten välisen kuilun kuromista Kolumbiassa 

  SheWorks on maailmanlaajuinen ohjelmamme, joka julkaistiin vuonna 2019. Sen tehtävä on tukea haavoittuvassa asemassa olevia naisia paikallisissa yhteisöissä, tarjota työelämän kokemuksia sekä antaa näkymä erilaisiin uramahdollisuuksiin. Tällä hetkellä ohjelma toimii 20 eri maassa.

  ""

  Vuonna 2019 29 naista kutsuttiin SheWorks-ohjelmaan Kolumbiassa. He kaikki olivat halukkaita oppimaan uusia taitoja ja tekemään töitä, mutta kukaan heistä ei ollut vielä onnistunut saamaan opiskelu- tai työpaikkaa. Kaikille tarjottiin 9 kuukauden mittainen harjoituskurssi, jota seurasi puolivuotinen työharjoittelu. Viime vuonna naisista 15 suoritti elektroniikka-asentajan tutkinnon. 

  Inspiroivia urapolkuja UK:ssa ja Irlannissa

  Vuonna 2019 SheWorksia käytettiin UK:ssa ja Irlannissa kanavana sekä sisäiseen että ulkoiseen työn varjostamiseen. 22:lle Sodexolla työskentelevälle naiselle annettiin mahdollisuus tutustua päivän ajan kiinteistöpäällikön tehtäviin ja siten syvemmin alaan ylipäätään. Aloitteesta saatu palaute oli hyvin positiivista, ja moni mukana ollut onkin vaihtanut työtehtävään kiinteistönhallinnan puolella tai hakeutunut koulutukseen, jonka myötä roolin vaihto tulee mahdolliseksi.

  Kiinteistöpuoli tutuksi Yhdysvalloissa

  Yhdysvalloissa kiinteistönhallinnan tiimimme on työskennellyt yhdessä SoTogether-verkoston kanssa tarkoituksenaan vähentää alaan liittyviä ennakkokäsityksiä. Kiinteistönhallinnan alaa on tehty tutuksi esimerkiksi webchatien, tapahtumien, live-lähetysten ja monenlaisten julkaisujen avulla. Kampanjoinnin, harjoittelumahdollisuuksien ja verkostoitumistilaisuuksien ideana on saada ihmiset harkitsemaan kiinteistönhallinnan alaa yhtenä uravaihtoehtona. 

  Lisää vaihtoehtoja naisille

  Kun automaatio korvaa ihmistyötä, vuoteen 2030 mennessä 7–24 prosenttia tällä hetkellä töissä olevista naisista saattaa joutua hankkimaan uuden työpaikan. Tämän vuoksi on tärkeää huolehtia siitä, että naisille on tarjolla koulutusta, mahdollisuuksia ja tukea.
  Olemme vakuuttuneita siitä, että kun tuemme naisia, tuemme samalla yhteisöjä ja yksilöitä heidän ympärillään. Työn varjostamisen, mentoroinnin ja kouluttautumisen mahdollisuudet lisäävät hyvinvointia, vähentävät epätasapainoa ja vauhdittavat liike-elämän kasvua.

  Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot