Monimuotoisuus ja osallistaminen – uusi näkökulma

Published on : 28.6.2021
 • Monimuotoisuudesta ja osallistamisesta puhuttaessa keskitytään yleensä ihmisten eroihin, mutta vain harvoin siihen, mikä meitä kaikkia yhdistää.

  Maailmankuulu puhuja Asif Sadiq nostaa tämän aiheen säännöllisesti esiin.

  – Eroista puhuminen pitää huolen siitä, että juuri niihin kiinnitetään huomiota. Sen sijaan osallistamisen pitäisi olla punainen lanka, jota seurata.

  Sadiq tietää, mistä puhuu. Viimeisen vuosikymmenen aikana hän on johtanut monimuotoisuus- ja osallistamisprojekteja maailman johtavissa organisaatioissa, mukaan lukien Ernst & Young, The Telegraph ja Adidas.

  Miten siis tämän päivän johtajat, ja erityisesti HR-ammattilaiset, voisivat varmistua siitä, että heidän yrityksensä agenda sopii pandemian jälkeiseen aikaan?

  Haastattelussa Sadiq keskustelee toimittaja Longitude-lehden toimittajan Megan Wrightin kanssa siitä, mitkä ovat seuraavia suuria puheenaiheita monimuotoisuus- ja osallistamiskeskustelussa sekä millaisia mahdollisuuksia ne pitävät sisällään.

  Sodexo on sitoutunut edistämään kulttuurien monimuotoisuutta ja tasavertaisia mahdollisuuksia sekä tarjoamaan osallistavia työmahdollisuuksia kaikkialla, missä toimimme. Lue lisää.

  Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot