Työympäristöt mahdollistavat inhimillisen kohtaamisen

Published on : 23.9.2022
 • Palveluntarjoajan on tunnettava asiakkaansa. Yksi osa liiketoimintaamme on luoda työympäristöjä, jotka vastaavat nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. Se edellyttää pintaa syvemmälle menemistä; sitä, että ymmärretään, miten työyhteisö toimii ja mikä yrityksen ihmisille on tärkeää. Työympäristöjen luominen on paitsi tutkimusmatka asiakkaan ytimeen, myös tutkimusmatka työelämään.

  Vaikka kullakin yrityksellä on omat erityispiirteensä ja tarpeensa tilojen suhteen, yksi asia yhdistää nykyhetken ja tulevaisuuden työympäristöjä: niiden on tarjottava ihmisille jotain houkuttelevaa. Se voi olla, ja oikeastaan sen pitäisi olla työnteon helppoutta – monikäyttöiset työtilat, mahdollisuus työskennellä rauhassa, loistava työergonomia sekä terveellisiä välipaloja. Tämä ei välttämättä kuitenkaan yksin riitä vetovoimaa lisäämään.

  Työympäristöjen vetovoiman kehittämisessä out of the box -ajattelusta on hyötyä. Työympäristöt voivat palvella myös työajan ulkopuolista elämää; toimitilojen aulassa voi esimerkiksi olla piste kierrätykseen tai pesulaan meneville vaatteille. 

  Osa työntekijöiden tarpeista voi olla myös tiedostamattomia. Yksi sellainen on inhimillisten kohtaamisten tarve. Saatetaan puhua siitä, että etäpalaverit ja etätyöskentely kuormittavat, mutta ei sanota sitä, että vastapainoksi kaivataan kasvokkaisia kohtaamisia ja epämuodollista kanssakäymistä. Niiden mahdollistamisessa yrityksen toimitilat ovat etulyöntiasemassa, ja työympäristöjen kannattaisi palvella erityisesti tätä aspektia.

  Inhimillisten kohtaamisten mahdollistajista puhuttaessa ensimmäisenä mieleen eivät ehkä tule digitaaliset työkalut. Juuri niistä voi kuitenkin olla paljon iloa: esimerkiksi meillä Sodexolla hyödynnetään digitaalista ratkaisua, jolla jokainen voi tarkistaa, milloin kollega on toimistolla töissä, ja myös oman toimistopäivänsä voi suunnitella sen mukaan. Digitaalisuuden ja datan hyödyntämisessä kannattaa lähteä yksinkertaisesta ajattelusta ja pyrkiä sellaisiin simppeleihin ratkaisuihin, joista aidosti on hyötyä.

   

  Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot