Elina Katila

Elämyksellinen työympäristö tukee liiketoimintaa

Elina Katila
Kirjoittajasta Elina Katila
Published on : 11.2.2023
 • Tuliko viime vuosien etätyöstä rauhaa rakastavien, jopa erakoituvien suomalaisten turvasatama? Vai onko etäily pelkkää arjen luksusta? Olisiko meidän jo aika palata takaisin toimistoille ja kasvokkaisiin kohtaamisiin?

  Viimeiset pari vuotta olemme opetelleet uusia työyhteisötaitoja ja työtapoja sekä opetelleet hyväksymään epävarmuutta ja lyhytjänteisempää toimintaa. Samalla olemme myös toivottaneet dynaamisemmat työskentelytavat ja virtuaaliset tiimit tervetulleiksi. Työympäristöstrategiat ja -ohjeet vaihtelevat laidasta laitaan – osa työnantajista marssittaa porukat täysin takaisin konttoreille, toiset yritykset ovat jääneet pysyvästi etäkonttorille ja valtaosa pohtii vielä, miten asiaan pitäisi suhtautua.

  Työ ei kuitenkaan nyt tai tulevaisuudessa ole pelkästään ajasta ja paikasta riippumatonta työskentelyä, vaan perustuu hyvin paljon yhdessä tekemiseen. Siinä missä toimistolla on helppo kysäistä kollegan mielipidettä, käydä yhdessä lounaalla, innovoida satunnaisissa kohtaamisissa tai perehdyttää uusi työkaveri, mietitään nyt, miten tämä kaikki mahdollistetaan tulevaisuudessa. Ihmiset ovat luontaisesti laumaeläimiä ja kaipaavat sosiaalista kanssakäymistä, jotkut vähemmän ja jotkut enemmän. Työterveyslaitoksen tekemien tutkimusten mukaan suomalaisten työn tuottavuus, työtyytyväisyys, työn imu ja jopa työkyky ovat heikentyneet verrattuna aikaan ennen koronaa. Millaisia liitännäisvaikutuksia kohtaamme tulevaisuudessa kansanterveyteen, työyhteisöjen hyvinvointiin ja innovointialttiuteen liittyen?

  Haluaisin uskoa, että post-pandemia-aikana osaamme arvostaa aivan uudella tavalla työskentelyä tiimeissä ja kasvokkain tapahtuvia epämuodollisia tapaamisia sekä ymmärrämme, mikä merkitys yhteenkuuluvuuden tunteella on työyhteisössä. Työnantajien näkökulmasta tuottavuus ja työntekijäkokemus nivoutuvat entistä enemmän yhteen. Näemme monia merkkejä siitä, että työelämä on kohdannut ennennäkemättömän muutoksen. Me kaikki voimme kuitenkin vaikuttaa tulevaisuuteemme omilla valinnoillamme ja päätöksillämme.

  Vaikka tuottavuus ja hyvinvointi näyttivät laajamittaisen etätyöskentelyn alussa kasvavan, on paljon merkkejä siitä, että istumme tikittävän kansanterveyspommin päällä. Stanfordin yliopiston professori Nicholas Bloom on yksi maailman johtavista tutkijoista innovaatioiden, johtamiskäytänteiden ja työn tuottavuuden mittaamisessa. Hänen tutkimuksensa mukaan alun positiiviset merkit ovat muuttumassa jyrkäksi alaspäin suuntautuvaksi käyräksi muun muassa lisääntyneen stressin, vähentyneen hyvinvoinnin ja lisääntyneiden (työperäisten) sairauksien vuoksi.

  Myös kaupunkien infrastruktuuri elää: toimistotarpeen pienentyessä kiinteistöjen toiminta muovautuu ja kokonaiset kaupunginosat voivat muuttua perusteellisesti. Samalla kaupunki- ja liikennesuunnittelu rakentuu tosiasiallisesti kodin ja työpaikan välisen matkan varrelle. Myös digitaalinen työympäristö tulisi nyt suunnitella samalla tavalla kuin rakennettaessa uutta toimitilaa ja organisaatiokulttuuria.

  Harris Interactiven tekemissä kyselyissä 43 % yritysjohtajista näkee, että suhteiden luominen ja ylläpitäminen ovat etä- ja hybridityön suurimpia haasteita. Kuitenkin vain kolmannes heistä kokee, että sosiaalisia suhteita tukevat aktiviteetit ajavat suoranaisesti liiketoiminnan etua.

  Ilman yhteenkuuluvuuden tunnetta tiimin viestintä, moraali ja sitoutuminen heikkenee. Vuorovaikutus onkin keskeinen osa tiimityön onnistumisessa. Sen sijaan koettu yksinäisyys aiheuttaa tutkitusti suurta haittaa ihmisen terveydelle. Työntekijät, joilla on läheiset suhteet työkavereihinsa, voivat paremmin, ovat tehokkaampia ja pysyvät pidempään työnantajan palveluksessa.

  Onko työajalla tapahtuva suhteiden ylläpitäminen edelleen eräänlaista luksusta, josta ollaan valmiita karsimaan ensimmäisenä? Vai olisiko kuitenkin työnantajana järkevää panostaa sosiaalisten suhteiden syntymiseen ja sitä kautta lisätä henkilöstön pitovoimaa ja vetovoimaa?

  Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot