CFO Tommy Tallberg

Kun maailma on murroksessa, laadukkaan tiedon tarve korostuu

Tommy Tallberg
Kirjoittajasta Tommy Tallberg
Published on : 29.11.2022
 • Korona ja siitä seuranneet viranomaisrajoitukset vaikuttivat voimakkaasti koko alaamme, ja pandemian vaikutus on havaittavissa ruokapalveluissamme vielä tämän vuoden aikana. Kuitenkin nyt, kahden tappiollisen tilikauden jälkeen, olemme jälleen voittoa tekevä yritys. Ylsimme tulostavoitteeseemme elokuussa päättyneellä tilikaudella.  Voimme olla saavutuksesta ylpeitä.

  Iso kiitos onnistumisesta kuuluu paitsi liiketoiminnalle, myös tukitoiminnoille. Olemme päässeet kasvu-uralle tiiviillä yhteistyöllä sekä muokkaamalla kulurakennettamme kannattavaksi. Oikeat ratkaisut eivät kuitenkaan ole syntyneet tyhjästä, vaan niiden pontimeksi on tarvittu paikkansapitävää ja oikea-aikaista tietoa. Kun maailma ympärillä on murroksessa, tiedolla johtamisen merkitys korostuu.

  Muuttuvassa maailmassa ennakointi, suunnittelu ja entistä parempi liiketoiminnan ymmärtäminen ovat avainasemassa. Tukitoimintojen tehtävänä on auttaa liiketoimintaa parempiin suorituksiin, ja etenkin talousosaston roolina on tuottaa laadukasta raportointia päätösten tueksi. Ei riitä, että raportoidaan pelkästään taloudelliset mittarit kerran kuukaudessa, vaan tarvitaan myös jatkuvaa, liiketoimintaa tukevien mittareiden tuottamista.

  Yksi isoimmista hankkeistamme viime tilikaudella oli Power BI:n laaja käyttöönotto koko organisaatiossa. Power BI:llä liiketoiminnan mittareiden seuranta tapahtuu nyt keskitetysti, mistä on ollut valtavasti hyötyä liiketoiminnalle sekä päivittäisessä työssä että päätöksenteon tukena. Toimipaikkakohtaiset tiedostomuotoiset kuukausiraporttipaketit ja pääkirjaraportit ovat poistuneet ja ne on korvattu Power BI dashboard -raportoinnilla. Dashboardin käyttö auttaa toimipaikkojen esihenkilöitä ohjaamaan omaa toimintaansa ja jakamaan tietoa omalle tiimille. Taloustiedot voidaan esittää visuaalisesti tai perinteisemmin tuloslaskelmamuodossa.

  Koronan myötä meillä Sodexolla relevantin tiedon tarve on noussut suureen rooliin etenkin ravintolapalveluiden kohdalla. Pandemia-aika mullisti työpaikkaruokailun, kun osittaisesta etätyöstä ja -opiskelusta tuli osa uutta normaalia. Muutos on vaikuttanut suuresti ruokapalveluiden volyymiin ja hankaloittaa kävijämäärien ennustamista: myytävien lounaiden määrä vaihtelee eri viikonpäivinä huomattavasti ja myös toimipaikkojen välillä voi olla suuria vaihteluita riippuen asiakasyritysten etätyöskentelyohjeistuksista.

  Yhtenä toimenpiteenä olemme ottaneet käyttöön keskitetyn lounasmäärien ja hävikin päivittäisseurannan. Päivittäinen seuranta auttaa suunnittelussa, kun asiakkaat ovat keskimäärin kaksi tai kolme päivää viikossa toimistolla.

  Jatkossa hyödynnämme Power BI:tä myös ruokatuotannon seurannassa. Sen ansiosta voimme seurata entistä paremmin ruokatuotantoprosessin kaikkia vaiheita – suunnittelua, tuotantoa ja toteumaa. Tämän avulla voimme pienentää hävikkiä ennestään ja seurata paremmin myös menekkiä.

  Tällaiset toimenpiteet ovat osa hankkeista, joilla varmistamme ruokapalveluiden kannattavan kasvun myös uudessa työmaailmassa, johon etä- ja hybridityöskentely ovat tulleet jäädäkseen. Kasvun polulla avainasemassa ovat laadukkaan tiedon jatkuva tuottaminen ja tiedolla johtaminen, jotka ovat tukitoimintojen ja varsinkin talouden tärkeimpiä tehtäviä.

   

  Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot