Hannele Henttonen

Turvallisuutta ja monipuolisia näkymiä

Published on : 18.5.2021
 • Lukion jälkeen suunnittelin lähteväni opiskelemaan historiaa, minkä myötä voisin suuntautua esimerkiksi arkeologian pariin. Kesätöiden jälkeen mieleni kuitenkin muuttui ja päätin hakeutua ravintola-alalle.

  Ylioppilasjuhlien jälkeen työskentelin kesäleirillä kokkina ja valmistin ruokaa leiriläisille, joiden joukossa oli kaikenikäisiä ihmisiä kotimaasta ja ulkomailta. Valmistimme aamupalan, lounaan ja päivällisen viikon jokaisena päivänä. Pidin kokemuksesta niin paljon, että se muutti ajatuksiani siitä, mitä haluan tehdä. Palasinkin samaan kesätyöhön myöhempinäkin opiskeluvuosinani.

  Opiskeltuani ruoka-alaa kahdellakin eri ammatillisella linjalla valmistuin keväällä 1990. Sen jälkeen työskentelin esimiehenä henkilöstöravintolassa Vantaalla, jolloin päävastuualueenani olivat kokous- ja neuvottelutarjoilujen koordinointi sekä varausjärjestelmän ylläpito ja laskuttaminen. Tämän lisäksi osallistuin myös lounastuotteen suunnitteluun ja järjestämiseen sekä tietenkin käytännön sali- ja keittiötyöskentelyyn.

  Mahdollisuuksia ja iloisia asiakkaita

  Aloitin Sodexolla vuonna 2002, kun työnantajani ravintolapalvelut ulkoistettiin. Työskentelin aluksi samassa kohteessa, kunnes minulle tarjottiin mahdollisuutta työskennellä keittiövastaavana Sodexon toisessa toimipaikassa.

  Äitiyslomalta palattuani vaihdoin jälleen uuteen kohteeseen, kun pääsin sijaistamaan toisen toimipaikan palveluista vastaavaa keittiömestaria hänen vanhempainvapaansa ajan. Sieltä sain vakituisen työpaikan kokkina ja ravintolapäällikkönä.

  Lähdin Sodexolta vuonna 2014, mutta palasin 2016, jolloin aloitin unit managerina. Vastuullani on organisoida tiimin toimintaa siten, että palvelumme taso pysyy koko ajan korkeana. Alueellamme on normiaikana kaksi valmistuskeittiötä ja niiden lisäksi kolme jakelukeittiötä, joista yksi on avoinna vuoden jokaisena päivänä, mutta nyt pandemia-aikana toimitaan poikkeusjärjestelyin.

  Jokainen työpäiväni on erilainen, mutta niillä on aina sama päämäärä: tehdä asiakkaat tyytyväisiksi. Työskentelen kolmessa eri kohteessa, joten asiakkaiden odotukset ovat toisinaan hyvinkin kirjavia. On tärkeää ottaa huomioon erilaiset toiveet ja tarpeet, jotta asiakkaat saavat parasta mahdollista palvelua.

  Turvallisuus edellä

  Jokaisessa toimipaikassa yksi asia on päivänselvä: se, että työturvallisuudesta ei tingitä. Tarkkailemme jatkuvasti suoriutumistamme työterveydessä ja -turvallisuudessa, raportoimme huomioistamme asiakkaallemme ja teemme välittömästi korjaavia toimenpiteitä onnettomuusriskien eliminoimiseksi.

  Otan turvallisuuden hyvin vakavasti. Johdan tiimiäni esimerkilläni, noudatan turvallisia käytäntöjä ja raportoin kaikista turvallisuushavainnoistani.

  Jokainen sodexolainen on avainasemassa turvallisen työpäivän saavuttamisessa. Esimiesten on puolestaan huolehdittava työkuorman tasaisesta jakautumisesta, työvälineiden toimintakunnosta  sekä riskitekijöiden minimoinnista.

  Esimiehenä huolehdin, että henkilökunta (itseni mukaan lukien) käyttää asianmukaisia suojaimia, on käynyt turvallisuuskoulutuksen ja että käytössä on aina työtehtävään sopivat välineet.

  Minulle on tärkeää luoda avoin työilmapiiri, jossa kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti. Työntekijöiden hyvinvoinnin turvaaminen on elintärkeää, ja siinä tiimihengellä on korvaamaton merkitys. Haluan, että työntekijät kokevat voivansa puhua asioista suoraan, jotta mahdolliset ongelmakohdat voidaan ratkaista jo ennen kuin tilanteet pääsevät kärjistymään. 

  Turvallisuus ei ole vain työntekijöistä huolehtimista, vaan myös asiakkaidemme turvallisuuden varmistamista. Esimerkiksi ruoka-allergiat on vakava asia, jonka huomioiminen kaikessa tekemisessä on hyvin tärkeää.

  Olen ylpeä siitä, miten sitoutunut Sodexo on terveyteen ja turvallisuuteen työpaikoilla. Apua ja tukea on aina nopeasti saatavilla, ja kaikenlaisiin epäkohtiin puututaan saman tien.

  Työturvallisuuden kehittäminen keskiössä

  Olen hyötynyt siitä, että olen saanut hienoja työmahdollisuuksia Sodexon sisällä ja sen myötä päässyt kartuttamaan kokemusta uusissa rooleissa. Seuraan jatkuvasti työturvallisuuskäytäntöjen kehitystä ja työskentelen läheisesti asiakkaiden kanssa. Olen myös toimipaikkamme työterveys- ja turvallisuusvastaava. Koen oppivani joka päivä jotain uutta. Kannattaa uskoa ja luottaa itseensä ja tiimiinsä!

  Työn ulkopuolella perheeni on minulle kaikkeni; saan heiltä tukea ja voimaa joka päivä. Voiko olla mitään parempaa kuin kaksi pientä tyttöä, jotka sanovat kirkkain silmin: “Mummi, rakastan sinua!”

  Haluan toivottaa kaikille lukijoille jaksamista tässä haastavassa pandemiatilanteessa ja uskoa parempaan huomiseen!

  Lue lisää uravaihtoehdoista ja työskentelystä Sodexolla.

  Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot