Herttoniemessä panostetaan turvallisuuteen ja oppilasyhteistyöhön

Published on : 27.4.2023
 • Sodexon lounasravintolassa Herttoniemen yhteiskoulussa työturvallisuuden kehittäminen lähtee pienistä muutoksista. Toimipaikalla on pitkään jatkunut perinne, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua keittiötyöhön. 

  Herttoniemen yhteiskoulussa opiskelee vajaat seitsemänsataa yläkoulu- ja lukioikäistä opiskelijaa. Heitä palvelee Sodexon ravintola ja sen kolmihenkinen tiimi, johon kuuluu Unit Manager Maij-Len Therman (kuvassa oikealla), ravitsemistyöntekijä Tapio Ahonen sekä kokki Galina Andrejeva

  Työturvallisuus on ollut toimipaikassa jo pitkään huipputasolla, sillä tapaturmia ei ole sattunut moneen vuoteen.

  – Turvallisuushavainnot ja turvallisuuskävelyt ovat meillä työturvallisuuden perusta, ja meillä koko tiimiä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti turvallisuuskulttuurin luomiseen. Emme täytä tarkistuslistoja vain tottumuksen vuoksi, vaan pyrimme aidosti turvallisuuslähtöiseen ajatteluun ja kiinnittämään huomiota asioihin, joissa on parannettavaa. Pienessä tiimissä yksittäisen ihmisen panoksella on suuri merkitys, kertoo Maij-Len.

  Tavarat järjestykseen

  Työturvallisuus rakentuu pienistä, arkisista asioista. Työturvallisuusohjeet ovat keittiössä aina nähtävillä, ja tiimipalavereissa turvallisuusaiheet ovat säännöllisesti esillä. 

  – Meillä ravitsemistyöntekijä esimerkiksi pitää viiltosuojahanskoja molemmissa käsissä. Se voi kuulostaa pieneltä seikalta, mutta käytännössä sillä on suuri merkitys tapaturmien välttämisessä, Maij-Len sanoo.

  Tärkeää on ymmärtää, että turvallisuuden kehittäminen on jatkuva prosessi, joka ei koskaan tule kokonaan valmiiksi.

  – Asioita voi aina tehdä vähän paremmin. Olemme esimerkiksi viime aikoina kiinnittäneet entistä enemmän huomiota keittiössä oleviin tavaroihin ja niiden sijoitteluun. Pienessä tilassa on tärkeää, että esillä on vain ne työkalut, joita kulloinkin tarvitaan, ja kaikki muut on järjestetty niin, että ne eivät aiheuta turvallisuusriskejä, Maij-Len kertoo.

  Ensikosketus keittiön työarkeen

  Herttoniemessä myös oppilaat pääsevät tutustumaan keittiön arkeen. Jo yli 20 vuoden ajan koulun seitsemäsluokkalaiset ovat osallistuneet ravintolan työtehtäviin kahden päivän mittaisella tutustumisjaksolla. 

  – Lukuvuoden alkupuolella kaikki seiskaluokkalaiset osallistuvat keittiön työtehtäviin, ja tositoimissa on kaksi oppilasta kerrallaan. Päivä alkaa lounaalla, jonka jälkeen he työskentelevät tiskissä ja lopuksi auttavat ruokasalin siistimisessä ja järjestämisessä. Sen jälkeen he pääsevät lähtemään kotiin, Maij-Len kertoo.

  Tutustumisperinteestä on saatu pääasiassa positiivista palautetta.

  – Jotkut opiskelijat ovat aidosti innoissaan ja pyytävät päästä tekemään myös muita keittiön tehtäviä, kuten vihannesten pilkkomista. Moni oppilas haluaa tulla avuksi myöhemmin uudelleen vapaaehtoisena. Varmasti myös sillä on vaikutusta, että kun oppilas on meillä, hänen koulupäivänsä on normaalia lyhyempi, Mai-Len nauraa.

  Tutustuminen lisää ymmärrystä

  Maij-Len näkee, että vaikka oppilaiden tutustumisjakso on vain kahden päivän mittainen, sillä on positiivinen vaikutus ravintolatyön arvostukseen.

  – Kun oppilaat pääsevät tutustumaan keittiöön myös tiskin toiselta puolelta, he ymmärtävät työtä paremmin ja osaavat myös arvostaa kouluruokailua eri tavalla. Kun oppilas esimerkiksi vastaanottaa tiskejä linjastolla, hän näkee, miten vaikkapa huolimattomasti palautettu lautanen vaikuttaa työn tekemiseen. 

  Tutustumisjakso on mainio tapa tutustua oppilaisiin. Maij-Lenin mielestä olennaisinta on se, että oppilaat tulevat kohdatuksi omana itsenään. 

  – On hyvin tärkeää antaa heille aikaa ja kysyä kuulumisia. Työtehtävien tekemiseen pitää opastaa, mutta yhtä tärkeää on huolehtia siitä, että oppilas saa kannustusta ja tukea. Kohtaamiset nuorten kanssa ovatkin antoisa osa tätä työtä.

   

  Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot