Sodexon Quality of Life -tutkimusinstituuttia Suomesta käsin johtava Thomas Jelley on huolissaan lisääntyneen etätyön vaikutuksesta työntekijöiden mielenterveyteen.

USA:ssa Gallupin syksyllä 2020 tekemän kyselyn mukaan pandemian aikana täysin etätöihin siirtyneistä työntekijöistä lähes joka kolmas (29 %) on tuntenut burnouttiin viittavia oireita. Osuus on kasvanut reilusti pandemian aikana, sillä aiemman mittauksen mukaan se oli 18 %.

Sodexon tutkimusyhtiö Harris Interactivella(* teettämästä kyselystä käy ilmi, että pandemian toinen aalto on merkittävästi laskenut työntekijöiden mielen hyvinvointia eri puolilla maailmaa.  Lähes joka viides kokee mielen hyvinvointinsa laskeneen syksyn aikana. Toisaalta lähes joka neljäs kokee hyvinvointinsa parantuneen. Tämä osoittaa, miten eri tavalla ihmiset kokevat tilanteen.

Samanlaisia tuloksia on saatu myös Gallupin tutkimuksessa, jonka mukaan pandemian aikana eniten vakavan uupumuksen merkkejä ovat tunteneet juuri täysin etätöihin siirtyneet.

- Ennen syksyä suurimmassa loppuun palamisen vaarassa olivat henkilöt, joilla ei ollut mahdollisuutta tehdä etätöitä. Syksyn aikana tilanne kuitenkin kääntyi ja nyt eniten voimakasta stressiä kokevat täysin etätöihin siirtyneet henkilöt, Jelley selvittää.

Tuloksia saattaa selittää se, että jo aiemmin mielenterveyden ongelmia kokeneet jäävät nyt helpommin ilman tukea työpaikoilla, kun monet ovat siirtyneet täysin etätöihin. Osa vastaajista kertoikin, että aiemmin edulta tuntuneesta etätyöstä on nyt tullut pakkopullaa.

Jelleyn mukaan työntekijät kokevat lisäksi, että heikentynyt mielenterveys vaikuttaa jo heidän tuottavuuteensa.

- Peräti 75 % vastaajista kokee, että alentunut mielen hyvinvointi on heikentänyt myös heidän tuottavuuttaan, Jelley sanoo.

Harris Interactiven tutkimuksen mukaan vain 19 % vastanneista kokee, ettei työntekijöiden mielen hyvinvointi olisi työnantajien vastuulla.

- Tähän tulokseen työnantajien kannattaisi herätä ja miettiä, miten voisimme lievittää etätöihin siirtyneiden työntekijöiden ahdistusta. Olisi tärkeää, että työntekijä pystyy erottamaan kotioloissa työn vapaa-ajasta. Lisäksi suosittelisin miettimään, miten yhteisöllisyyttä voitaisiin ylläpitää ja rakentaa etäisyyksistä huolimatta.

Etätöiden johtamisen kouluttaminen puutteellista

Sodexon Ruotsissa Sifolla teettämän kyselyn mukaan yli 50 henkeä työllistävistä yrityksistä 30 % arvioidaan, että etätyöt jatkuvat myös pandemian jälkeen koko- tai osa-aikaisesti. Luku ennen pandemiaa oli 4 %. Kyselyyn vastasi 700 yrityksen edustajaa, jotka toimivat johto- tai HR-tehtävissä.

- Tutkimuksista on käynyt ilmi, että 60 % työnantajista sanoo, että heillä ei ole juurikaan lainkaan tai on vain vähän osaamista etätyön johtamiseksi. Vain yksi neljästä esihenkilöstä on saanut koulututusta työntekijöiden mielenterveyden tukemisesta, Jelley sanoo ja jatkaa:

- Lancet Psychiatryssa julkaistu tutkimus on osoittanut, että jo neljän tunnin koulutus mielenterveydestä esihenkilöille laskee merkittävästi työhön liittyviä sairaspoissaoloja. Esihenkilöiden koulutukseen satsaaminen siis kannattaisi niin etätöiden johtamisessa kuin mielenterveysasioissakin.

Yksi lisästressiä aiheuttavista asioista Sodexon globaalin kyselyn mukaan on myös edessä häämöttävä työpaikalle paluu.

- Peräti 56 % suhtautuu positiivisesti mahdollisuuteen palata niin sanottuun normaaliin työskentelyyn. Samanaikaisesti lähes puolet kuitenkin on epävarmoja asian suhteen. Esimiesten kannattaisikin ehdottomasti ottaa asia esille työntekijöiden kanssa ja lievittää ahdistusta keskustelun keinoin. Paluun suunnittelu kannattaisi aloittaa jo nyt, Jelley vinkkaa.

 

*) Sodexon Harris Interactivella teettämään kyselyyn osallistui 4 897 työntekijää 8 eri maasta jokaiselta mantereelta. Kysely on tehty ennen pandemian alkamista vuonna 2019 ja toistettu lokakuussa 2020.

Back to the list
Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot