Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme. He antavat kasvot arvoillemme, jotka ovat palvelualttius, tiimihenki ja jatkuva kehittyminen.

Eettinen toiminta on menestyksemme edellytys ja vastuullisen liiketoiminnan peruspilari.

Meillä on nollatoleranssi väärinkäytöksiä, kuten korruptiota tai ihmisoikeusloukkauksia, kohtaan. Olemme ja tulemme aina olemaan yritys, johon asiakkaat, kuluttajat, kumppanit ja muut sidosryhmät voivat luottaa.

Tämän luottamuksen säilyttämiseksi kaikki työntekijämme ja kumppanimme sitoutuvat kunnioittamaan eettisiä periaatteitamme:

Lojaalius

Elämänlaadusta huolehtiminen tarkoittaa, että kaikki suhteemme perustuvat luottamukselle. Sodexo on aina ollut lojaali asiakkailleen, työntekijöilleen ja osakkeenomistajilleen sekä vaalinut rehellisyyttä ja avoimuutta. Lojaalius on yksi liiketoimintamme kulmakivistä.

Läpinäkyvyys

Tämä on Sodexon keskeinen periaate, joka pätee kaikkiin sidosryhmiimme: asiakkaisiin, kuluttajiin, työntekijöihin, osakkeenomistajiin sekä suureen yleisöön. Varmistamme, että kaikki saavat selkeää ja täsmällistä tietoa tuotteistamme, palveluistamme, sitoumuksistamme ja toiminnastamme.

Rehellisyys

Tuomitsemme kaikki käytännöt, jotka eivät perustu avoimuuteen, rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen – riippumatta siitä, missä päin maailmaa yrityksemme toimii. Teemme kantamme selväksi myös asiakkaillemme, toimittajillemme ja työntekijöillemme, ja edellytämme heiltä epäreilujen käytäntöjen hylkäämistä.

Ihmisten kunnioittaminen

Inhimillisyys on liiketoimintamme keskiössä. Sodexo on sitoutunut toimimaan yhtäläisten mahdollisuuksien puolesta ihmisten etnisestä taustasta, iästä, sukupuolesta, vakaumuksesta, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Elämänlaadun parantaminen tarkoittaa jokaisen yksilön kohtelua kunnioittavasti, arvokkaasti ja huomaavaisesti.

Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot