Meillä ei ole vain työntekijöitä. Meillä on ryhmän jäseniä.

Luomme vahvaa kulttuuria

Miten luodaan ryhmä, joka tuntuu perheeltä? Meillä jokaisen ihmisen elämänlaadusta huolehditaan. Pysymme uskollisina tärkeille arvoillemme: palvelualttiudelle, ryhmähengelle ja halulle kehittyä. Vaalimme eettisiä periaatteita kuten lojaaliutta, kunnioitusta sekä liiketoiminnan eheyttä. Samalla autamme paikallisia yhteisöjä kehittymään.

Kukoistava erilaisuus

Monimuotoisuus ja osallistaminen eivät ole meille vain sivuseikkoja. Ne ovat tapamme toimia ja menestyä. Erilaiset näkökulmat synnyttävät eteenpäin suuntautuvaa ajattelua ja innovatiivisia työpaikkoja. Sen vuoksi panostamme kumppanuuksiin ja ohjelmiin, jotka vaalivat monimuotoisuutta.

Luotamme tasapainoon

Perheyritykset ovat erityislaatuisia. Niillä on taipumus luoda vakaita työympäristöjä ja pitkäikäisiä työsuhteita. Sodexo on perheyritys, joka on tehnyt samaa vuodesta 1966 lähtien – parantanut yksilöiden elämänlaatua.

Mitä meistä ajatellaan?

Haluatko tietää, millaista todella on työskennellä meillä? Kannattaa kuunnella, mitä muut sanovat meistä. Siksi annammekin meille osoitettujen palkintojen ja huomionosoitusten puhua puolestaan.

60 %

Prosenttia

Tiesitkö?

Olemme aidosti monimuotoinen organisaatio, jonka hallituksen jäsenistä 60 prosenttia on naisia.

Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot