Sitoumuksemme

Edistämme monimuotoisuutta ja osallisuutta kunnioittamalla, ymmärtämällä ja huomioimalla kaikkien niiden ihmisten tarpeet, joiden kanssa olemme päivittäin vuorovaikutuksessa ja varmistamalla sen, että jokaista ihmistä, joka tekee meistä sen, mitä me olemme, kunnioitetaan ja kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

Olemme sitoutuneita luomaan työpaikan, jossa jokainen kokee, että heidän kulttuuriaan, identiteettiään ja kokemuksiaan kunnioitetaan ja arvostetaan.

Olemme nöyriä ja tunnustamme, että sitoutumisemme noudattaminen vaatii jatkuvaa pohdiskelua, vaikeita keskusteluja ja käytäntöjemme, toimintatapojemme ja tekemiemme aloitteiden jatkuvaa parantamista.

Teemme myös yhteistyötä toimittajiemme kanssa edistääksemme osallisuutta, teemme yhteistyötä paikallisten organisaatioiden ja edunvalvontaryhmien kanssa ja omistamme hyväntekeväisyystyömme haavoittuvien ja vähemmistöryhmien voimaannuttamiseksi.

Elämällä sitoumustemme mukaisesti ja toimimalla syrjintää vastaan ​​ja kutsumalla muita yrityksiä ja organisaatioita mukaan liikkeeseen voimme edistää avoimemman, oikeudenmukaisemman ja osallistavamman yhteiskunnan luomista.

Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot