Mene sisällysluetteloon Mene päävalikkoon Mene hakutoimintoon
Group of Sodexo employees in uniform

Edistämme osallistavaa kulttuuria

Jokaisen yksilön ainutlaatuinen tausta, kokemus ja kyvyt ovat työvoimamme eliksiiri, sillä ne heijastavat aidosti niitä yhteisöjä, joiden osana toimimme. Rakennamme monipuolista ja osallistavaa kulttuuria, jossa työntekijämme tuntevat olevansa arvokkaita ja tulevat kunnioitetuiksi yksilöinä. Työskentelemme myös läheisesti monien erilaisten paikallisten toimijoiden kanssa.

Monimuotoinen ja osallistava työpaikka

Group of sodexo employees sitting at a table and listeningMonimuotoisuus ja kaikkien huomioiminen ovat työkulttuurimme kulmakiviä ja samalla erottamaton osa kasvustrategiaamme. Luomme terveellisiä työympäristöjä työntekijöillemme, jotta he voivat tulla töihin aina omana itsenään – sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, puutteistaan, iästään tai etnisestä taustastaan riippumatta.

 

Luomme monimuotoisia yhteisöjä

Man and woman wearing aprons over their clothes and shaking handsToimimme paikallisesti rikastaaksemme sosiaalisesti yhteisöjä, alueita ja maita, joissa toimimme. Rakennamme aktiivisesti monipuolista toimittajaverkostoa, jossa on mukana myös naisten, vammaisten tai seksuaalisten vähemmistöjen omistamia yhtiöitä.

Olemme sitoutuneet synnyttämään positiivista vaikutusta paikallisissa yhteisöissä muun muassa järjestämällä yrittäjyyshankkeita vähäosaisille naisille sekä tukemalla monimuotoisuutta eri tavoin.

.

 

Go further

Vastuullista kasvua

Kun Sodexo perustettiin vuonna 1966, se päätti asettaa yhteiskunnallisen vastuun kantamisen yhdeksi tärkeistä päämääristään. Miksi? Siksi, koska olemme aina halunneet, että kasvullamme on laajempaa merkitystä.

Women in Sodexo uniform watering flowers

Ota yhteyttä

Yhteiskuntavastuuraporttimme tilikaudelta 2020 on julkaistu