Hannu on työturvallisuuden tähti

Published on : 19.3.2024
 • Sinebrychoffin panimolla Keravalla ympäristönhoitajana työskentelevä Hannu Koskenranta on pitkän linjan sodexolainen. Ansiokkaasta työturvallisuustyöstä hänet on palkinnut niin työnantaja kuin asiakaskin.

  Alun perin Hannu Koskenrannan urasuunnitelmiin ei kuulunut työ ympäristönhuollon tehtävissä, mutta aikoinaan edellisen työnantajan palveluksessa ollessaan hän huomasi, että erilaiset jätehuollon tehtävät kiinnostivat häntä kiinteistön teknisiä huoltotöitä enemmän. Niissä hän sai tuntumaa ympäristönsuojelun ja kierrätyksen haasteisiin.

  Hannun Sodexo-polku alkoi vuonna 2006, jolloin hänen silloisen toimipaikkansa asiakas kilpailutti palveluntarjoajansa ja tehtävään valikoitui Sodexo.

  – Minä vain ”vaihdoin paitaa”, kuten silloin sanottiin. Sodexolaisena minut nimitettiin ”ongelmajätevastaavaksi”, tosin tuota termiä ei enää vuosiin ole käytetty. Sain vaarallisen jätteen varaston kokonaisvaltaisesti hoitooni. Tehtävän luonne edellytti luonnollisesti perehtymistä myös kemikaaliturvallisuuteen, Hannu kertoo.

  Lähes joka paikan höylä

  Nykyään Hannu työskentelee Sinebrychoffin panimolla ympäristönhoitajana. Hänen pääasialliset tehtävänsä liittyvät edelleen jätehuoltoon. Vuonna 2018 hän suoritti ympäristöhuollon ammattitutkinnon Ympäristöopisto Syklissä.

  – Roolini jätehuollossa vahvistui pian tutkinnon suoritettuani. Toimin lähes täysiaikaisesti ympäristönhoitajan tehtävissä, joissa sain mahdollisuuden kehittää panimon jätehuoltoa monissa eri projekteissa yhteistyökumppanimme kanssa. Laadin asiakkaamme käyttöön myös säännöllisesti raportteja jätehuollon poikkeamatilanteista ja kierrätyksen onnistumisesta, hän sanoo.

  Sinebrychoffin panimon tuotanto- ja toimistotiloissa jäteastioiden koko vaihtelee kymmenien litrojen jäteastioista pieniin roskakoreihin. Näiden hoitovastuu on jaettu Sodexon ja Sinebrychoffin kesken.

  – Vastaan jäteastioiden tyhjennyksistä tietyillä tuotannon alueilla ja toimistorakennusten jätepisteissä. Tavanomainen työpäiväni alkaa tuotannosta virvoitusjuomaosastolta ja jatkuu muiden alueiden jäteastioiden tyhjennyksiin aina tarpeen mukaan. Työ vaatii runsaasti liikkumista kiinteistön eri tiloissa ja jätekertymien seuraamista. Etäisyydet rakennusten osien välillä ovat pitkät, joten liikun tuotantoalueilla yleensä lavansiirtovaunulla.

  Viime vuosina Hannu on toiminut ympäristönhuollon lisäksi myös Sodexon tilahuollossa. Työnkuvaan kuuluu muun muassa panimon robottisolujen, jätepuristimien ja muun raskaan infran säännöllisiä pesuja.

  – Tarvittaessa myös tuuraan Sinebrychoffin toimistopalvelunhoitajaa, jolloin käsittelen muun muassa saapuvan postin ja hoidan sisäisen jakelun. Osa postista, kuten laskut, avataan ja jaetaan sitten sähköisesti oikeisiin kohteisiin. Lähtevä posti hoidetaan myös ja tarvittaessa pakataan. Toimistotarvikevaraston hoito kuuluu niin ikään tehtäviin.

  Palkittuja turvallisuustekoja

  Monipuolinen kokemus toimipaikan eri tehtävistä on kartuttanut vankan näkemyksen työturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Viime vuonna Hannu palkittiin Sodexon Vuoden Stara -äänestyksessä Turvallisuusteko-kategoriassa. Tunnustuksen perusteina olivat Hannun ansiokas toiminta työturvallisuuden edistämisessä esimerkiksi turvallisuushavaintojen ja -kävelyjen myötä. Myös asiakasyritys on palkinnut Hannun turvallisuusteosta jo kahdesti.

  Hän huomaa asioita, jotka saattavat olla vaaraksi niin kollegoille kuin asiakkaallekin. Kerran Hannu huomasi, että toimipaikalla olleista hävitettävistä kanistereista nousi oudolta tuoksuvaa höyryä. Kävi ilmi, että niissä oli hapettavaa ainetta, joka olisi aiheuttanut tulipalon vaaran jätepuristimessa.

  – Tehtäväkenttäni on laaja ja sen myötä työturvallisuus on olennainen osa työtäni. Käytän erilaisia koneita ja laitteita, ja osa työstä on myös hyvin fyysistä. Aktiivinen turvallisuuspuutteista raportointi parantaa työturvallisuutta. Turvakävelykäytäntö on hyvä, koska silloin huomio kohdentuu eri asioihin ja laajempaan kokonaisuuteen kuin työtehtäviä tehdessä, Hannu kertoo.

  Turvallisuushavainnot tärkeä osa kulttuuria

  Hannu näkee, ettei työturvallisuusriskejä voida koskaan täysin poistaa, ja siksi olisikin parempi puhua riskien hallinnasta.

  – Mikään porrasaskelma ei ole niin turvallinen, ettei siinä voisi nyrjäyttää nilkkaansa, mutta valpas työntekijä todennäköisesti hallitsee olemassa olevan riskin, Hannu valaisee.

  – Tärkeää olisi aina hetkeksi pysähtyä työtehtävän äärelle ennen siihen ryhtymistä. Olisi hyvä käydä prosessi ensin mielessään läpi ja tehdä tarvittavat fyysiset varmistukset.

  Turvallisuushavaintojen teko on oleellinen osa Sodexon turvallisuuskulttuuria. Siksi myös tiimipalavereissa on hyvä lyhyesti käsitellä turvallisuusasioita. Moni voi kokea sen turhana toistona, mutta turvallisuusajattelun tulisi muodostua automaattiseksi asenteeksi kaikissa työtehtävissä.

  Hannu tekee tiivistä yhteistyötä asiakasyrityksen kanssa ympäristöhuollossa ja työturvallisuudessa.

  – Sinebrychoff on antanut käyttööni excel-pohjaisen raportointityökalun. Kirjaan siihen ympäristönhuollossa havaitsemiani poikkeamia. Kyseessä voi olla esimerkiksi lajitteluvirhe, prosessiongelma tai jäteinfrassa tapahtunut muutos. Toimitan raportin kerran kuukaudessa Sinebrychoffin kiinteistöpäällikölle ja ympäristökoordinaattorille, Hannu kertoo.

  Vuorovaikutuksen rooli monella tapaa tärkeä

  Hannun mielestä parasta hänen työssään on suhteellisen vapaa tehtäväkenttä ja sen mahdollistama itsenäinen työote.

  –  Ympäristönhoidolliset tehtävät koen lähtökohtaisesti mielekkäiksi, ja voin usein suunnitella omat työni joustavasti tilanteen mukaan, Hannu sanoo.

  Hän näkee, että vuorovaikutuksella on tärkeä rooli paitsi työturvallisuudessa ja toimipaikan kehittämisessä myös oman ammattitaidon lisäämisessä.

  – Jos vaikkapa kolme ihmistä keskustelee jostain ongelmallisesta työprosessista, on jokseenkin varmaa, että jokaisella heistä on jotain sellaista tietoa, joka kahdelta muulta puuttuu, Hannu sanoo.

  Vapaa-ajallaan Hannu lataa akkujaan musiikin, elokuvien ja kirjallisuuden parissa. Työarjen tomut hän karistaa yltään suuntaamalla rakkaaseen paikkaan.

  – Meillä on mökki Saimaan rannalla, ja siellä vietämme kesäisin paljon aikaa.

  Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot