Asenne on tärkein turvavaruste

Seppo Vartiainen
Kirjoittajasta Seppo Vartiainen
Published on : 24.5.2024
 • Suurin työturvallisuusriski ei useimmiten ole olosuhteissa tai työvälineissä, vaan ihmisen ajattelussa. Sodexon globaali turvallisuuskoulutus keskittyykin tapaturmien juurisyihin puuttumiseen.

  Työturvallisuuteen vaikuttavista seikoista tiedetään, että ihmiset havaitsevat fyysiset, konkreettiset epäkohdat hyvin. Ei olekaan yllätys, että tehdyistä turvallisuushavainnoista noin 95 prosenttia liittyy fyysiseen työympäristöön, kuten vaaralliseen kulkuesteeseen tai terävään hyllyn reunaan. Kuitenkin työtapaturmien juurisyistä 95 prosenttia on kytköksissä vaikeammin havaittavaan uhkaan: turvattomaan toimintatapaan.

  Perinteisesti työturvallisuudessa on keskitytty pitkälti ohjeiden antamiseen ja niiden noudattamisen valvontaan – toisin sanoen aitojen asettamiseen ja niiden pystyssä pitämiseen. Teknisten työskentelyolosuhteiden parantaminen on erottamaton osa työturvallisuuden kehittämistä, mutta itsestään sillä ei maaliin asti päästä.

  Meillä Sodexolla on pian vuoden verran tehty töitä Zero Harm Mindset (ZHM) -koulutusohjelman parissa. Tämän globaalin työturvallisuusohjelman avulla koulutamme seuraavien tilikausien aikana kaikki sodexolaiset toimitusjohtajasta lähtien. Aitojen pystyttämisen sijaan ZHM keskittyy siihen, miten voimme pureutua entistä paremmin työtapaturmien perimmäisiin syihin: inhimillisiin virheisiin ja turvattomaan toimintatapaan.

  Koulutusohjelma sisältää hyödyllisiä työkaluja työturvallisuuden parantamiseen, mutta ennen kaikkea se asettaa työturvallisuuden laajempaan kontekstiin ja motivoi turvallisiin toimintatapoihin. Koulutuksen tavoite on, että jokainen sodexolainen ajattelee “minä haluan toimia turvallisesti” sen sijaan, että hän ajattelisi “minun on tehtävä kuten käsketään”.

  Pohjimmiltaan turvallisuusajattelumme kitetytyykin yhteen kysymykseen: Mikä on minun “miksi”? Koulutuksissa olen pyytänyt sodexolaisia tuomaan mukanaan valokuvan jostain heille itselleen tärkeästä asiasta. Millä tavalla itselle sattuva tapaturma vaikuttaisi omiin läheisiin, lemmikkeihin tai vaikkapa harrastuksiin? Kuten monessa muussakin asiassa, myös työturvallisuudessa tunne on oiva motivoinnin työkalu.

  On tutkittu, että esihenkilöiden vaikutus johtamiensa tiimien turvallisuusvalintoihin ja käyttäytymiseen on todella suuri. Siksi panostamme nykyisessä turvallisuuskoulutuksessa vahvasti esihenkilöiden toimintatapoihin. He ovat niitä, jotka ohjaavat toimipaikkojemme päivittäistä toimintaa.

  Mutta miten motivoida joukko erilaisia ihmisiä? Se, mikä toimii yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle. Siksi Zero Harm Mindset -koulutuspakettimme sisältää erilaisia koulutustyökaluja. Käytössämme on yhdeksän erilaista työntekijöiden koulutustapaa, jotka tarjoavat vaihtoehtoisia näkökulmia ja keinoja sitouttamiseen.

  Virheiden määrän voi minimoida, mutta koska kyse on ihmisistä, niiltä ei kuitenkaan voi koskaan täysin välttyä. Olemmekin sisällyttäneet esihenkilöidemme koulutukseen myös välineitä siihen, miten virheisiin suhtaudutaan – nimittäin myös se vaikuttaa asenteiden muodostumiseen.

  Viime syyskuusta lähtien olemme kouluttaneet lähes 200 esihenkilöämme. Työ jatkuu toimipaikkojen työntekijöiden kouluttamisella, ja kaikki sodexolaiset tullaan kouluttamaan seuraavien tilikausien aikana.

  Entäpä numerot? Marraskuusta lähtien meillä sattuneiden työtapaturmien määrä on kääntynyt voimakkaaseen laskuun. Tässä vaiheessa ei voi kuitenkaan sanoa varmaksi, että syy siihen olisi kehittyneessä turvallisuuskoulutuksessa. Joka tapauksessa hyvältä näyttää, ja koulutuksista saatu palaute on ollut erinomaista.

  Työturvallisuudessa ei ole kyse taikatempuista tai ennennäkemättömistä opetusmetodeista. Emme Sodexollakaan opeta salaisia taitoja tai keksi pyörää uudelleen. Sen sijaan tartumme asiaan, joka jää usein liian vähälle huomiolla työturvallisuudesta puhuttaessa: me koulutamme ennen kaikkea asennetta.

  Turvallisuus ei ole enää prioriteettimme, vaan ydinarvomme, joka menee kaiken muun edelle. Ja sitä elämme todeksi jokaisena päivänä.

  Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot