Data auttaa päätöksenteossa

Published on : 16.6.2022
 • Tiedolla johtaminen pohjautuu ajantasaiseen ja oikeanlaiseen dataan. Hankittu tieto auttaa tekemään oikeita ratkaisuja ja oikomaan vääristyneitä ennakko-oletuksia.

  Sodexon “Empowered by data: Leadership in a new working world” -tutkimusjulkaisun mukaan 51 prosenttia yritysjohtajista ei osaa sanoa, miltä työpaikat näyttävät kolmen vuoden kuluttua. Alati muuttuvan toimintaympäristön ohella myös itse johtamisen käsite on murroksessa, kun organisaatioilta odotetaan entistä joustavampaa ja ketterämpää otetta.

  Staattisesta johtamisesta ollaan menossa kohti hyvin dynaamista mallia. Kun aiemmin tulevaisuuden suunnitelmia voitiin pohjata aiemmin kerätyn ja hyväksi todetun datan varaan, nykyään tilanne on toinen: tarvitaan entistä ajantasaisempaa tietoa ja tarkempia tiedonkeruutapoja päätösten tueksi.

  Mutta mihin dataa kannattaa erityisesti hyödyntää? Sodexon tutkimusjulkaisussa “Empowered by data: Leadership in a new working world” nostetaan esille kolme teemaa.

  1. Työympäristöjen optimointi

  Data auttaa johtajia hyödyntämään toimitiloja parhaalla mahdollisella tavalla. Työpaikoilla tarvitaan jatkossa entistä enemmän erilaisia ja eri tarkoituksiin sopivia työympäristöjä, minkä vuoksi niin työtilat kuin niiden hallinnointikin on tehtävä mahdollisimman joustavaksi. 

  Sodexon ja Harris Interactiven tekemän kyselytutkimuksen* mukaan joka neljäs työntekijä asettaa työn joustavuuden (palkan, vastuualueen, työmatkoihin kuluvan ajan ja tittelin ohella) tärkeimmäksi kriteeriksi uutta työpaikkaa harkittaessa. Joustavuus kuitenkin asettaa työnantajille haasteita sekä vaatii ajantasaista ja tarkkaa dataa muun muassa siitä, milloin ja millaista työtä eri tiloissa tehdään. Kun tilojen käyttötarkoitus ja -aste eri aikoina on tarkasti tiedossa, niitä on helpompi hallinnoida tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.  

  2. Työntekijöiden osallistaminen

  Data on tärkeä työkalu monimuotoisuuden huomioimisessa, sillä se auttaa varmistamaan, että organisaatiossa kaikki tulevat kuulluksi ja osallistetuksi. Ihmisten toiveiden säännöllinen kartoittaminen ja erilaisten taustojen ymmärtäminen auttaa myös johtajia huomaamaan omia ennakko-oletuksiaan ja siten korjaamaan päätöksentekoprosesseja.

  3. Työntekijäkokemuksen kehittäminen

  Työympäristön käsite on muuttunut ja työntekijät odottavat työnantajan toimitiloilta aiempaa enemmän: ei enää riitä, että toimiston ainoa vetovoimatekijä on hyvä työergonomia. Työnantajien onkin tarjottava toimitiloissaan entistä monipuolisempia, työarkea tukevia ratkaisuja, kuten terveellisiä ruokailumahdollisuuksia sekä sosiaalisia tarpeita palvelevia tiloja. Oikeanlaista dataa hankkimalla työnantajat pysyvät perillä siitä, millaisilla toimilla työntekijäkokemusta viedään oikeaan suuntaan.

  Lataa tutkimusjulkaisu täältä

  * Sodexo/Harris Interactive, Worklife Continuum R 16 eport, Wave 5 Results 

  Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot