Täysillä mukana rajoitteista huolimatta

Mia Mends
Kirjoittajasta Mia Mends

Global Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer and CEO, Impact Ventures, Sodexo North America

Published on : 20.5.2021
 • Tammikuussa 2020 Sodexo liittyi globaaliin The Valuable 500 -aloitteeseen, joka keskittyy rajoitteisten ihmisten osallistamiseen työpaikoilla.

  Aloite on koonnut yhteen jo yli 500 yritystä, jotka ovat sitoutuneet edistämään rajoitteisten osallistamista organisaatiossaan. 

  Mutta mitä osallistaminen tarkoittaa Sodexolle, ja mihin me olemme sitoutuneet?

  Haluamme, että vuoteen 2025 mennessä jokaisessa toimintamaassamme:

  ●    on rajoitteisten ihmisten syrjimisen estävät käytännöt
  ●    rajoitteisten ihmisten osallistamista tuetaan viestinnällä
  ●    on vastuuhenkilö, joka huolehtii osallistamisaloitteiden toteuttamisesta.

  Rajoitteisten osallistaminen on yksi strategisista pääalueistamme, jota edistää maailmanlaajuinen  työryhmä ja jota kaksi globaalin johtoryhmämme jäsentä edustavat. Toisin sanoen rajoitteisten ihmisten osallistaminen on Sodexolla hyvin keskeisessä roolissa.

  Sitoumuksista on hyötyä vain, kun ne muuttuvat konkreettisiksi teoiksi. Alla muutamia esimerkkejä siitä, miten olemme kehittäneet osallistamista eri puolilla maailmaa.

  Olemme paitsi lisänneet esimiesten tietoisuutta ohjelmilla ja koulutuksilla – esimerkiksi tiedostamattomaan suosimiseen liittyen – myös tehneet merkittäviä toimia lisätäksemme rajoitteisten ihmisten työmahdollisuuksia ja saadaksemme heidät aidosti tuntemaan osallisuutta. 

  Esimerkiksi Intiassa työskentelemme kansalaisjärjestöjen ja työnvälitystoimistojen kanssa, jotka ovat erikoistuneet työvalmiuskoulutuksiin ja rajoitteisten ihmisten rekrytointeihin. Rekrytointiprosessien edetessä järjestetään tutustumistapaamisia, joiden myötä Sodexon tiimit saavat mahdollisimman hyvän käsityksen haasteista, joita heidän uusi kollegansa saattaa työpaikalla kohdata. Työntekijöiden apuna on lisäksi oma kaveriohjelmamme, joka edistää osallistamisen kulttuuria myös työuran alun jälkeen. 

  Brasiliassa työnantajien on lain mukaan huolehdittava siitä, että rajoitteiset henkilöt edustavat 2–5 prosenttia yrityksen työntekijöistä. Sodexo on kasvattanut kyseistä osuutta yli 2 100 rajoitteisella työntekijällä. Tiimit ovat ottaneet käyttöön toimia, jotka helpottavat rajoitteisten osallistamista. Yksi tällainen on esimiehille tarjottava viittomakielen koulutus, joka auttaa kuulorajoitteesta kärsivien työntekijöiden huomiointia. 

  Paljon lisää on vielä tehtävissä osallisuuden lisäämiseksi. Maailmanlaajuinen pandemia on nostanut esille sen, että kaikki rajoitteet eivät ole näkyviä. Mielenterveyden ongelmista puhuminen on juuri nyt erityisen tärkeää, ja Sodexolla olemme keskittyneet aiheeseen muun muassa kouluttamalla työntekijöitämme. Sen myötä johtajuuden merkitys osallistavan kulttuurin luomisessa ja kyky ymmärtää aidosti tiimin jäseniä ovat korostuneet. 

  Meidän on ymmärrettävä, että jotta tiimistä saa sitoutuneen ja työntekijöistä parhaan irti, heitä on ymmärrettävä ensisijaisesti ihmisinä. On huomioitava ihmisten väliset erot, kuunneltava heidän haasteitaan, oltava empaattinen, annettava heidän panokselleen arvostusta sekä työkaluja ja tukea työn suorittamiseen.

  Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot