Sodexo suoritti päättäjätutkimuksen B2B-yritysasiakkailleen aikavälillä 20.3. - 29.3.2023. Vastausprosentti yritystasolla oli 38 % ja otosta voidaan pitää demografisesti vertailukelpoisena. Kysely suoritettiin sähköpostikyselynä yhteistyössä puolueettoman tutkimusyritys Mistat AB:n kanssa.

Vuosittain järjestettävän päättäjätutkimuksen mukaan yritysasiakkaat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä Sodexon tuottamiin palveluihin. Tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten vastaajien osuus on lähes puolet (46 %). Lisäksi yli puolet (54 %) päättäjistä on valmiita suosittelemaan jatkosopimusta Sodexon kanssa todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti. Toimintaan tyytyväisimmät päättäjät löytyvät yritys- ja opiskelijasegmenttien asiakkuuksista.

Eräs keskeisimpiä osa-alueita, joissa Sodexo on onnistunut päättäjien mielestä parantamaan toimintaansa viime vuoden mittauksiin nähden, on Sodexon kyky saavuttaa tyytyväisiä asiakkaita tuottamalla palveluita ammattitaitoisesti, laadukkaasti ja sopimuksen mukaisesti. NPS-luku on hyvää tasoa (36) ja edelliseen tutkimuskertaan nähden arvostelijoiden määrä on laskenut.

- Tyytyväisyys Sodexon tiimien toimintaan toimipisteissämme näkyy niin päättäjä- kuin käyttäjäasiakastutkimuksissamme vuodesta toiseen. Tämä kertoo arvojemme toteutumisesta ja arjessamme elävästä palvelukulttuurista. Nykyisten sopimusasiakkaidemme tyytyväisyys ja valmius suositella todennäköisesti jatkosopimusta kanssamme kertoo siitä, että olemme onnistuneet asiakassuhteen hallinnassa ja rakentamaan kumppanuuksia, joissa tiiviillä asiakasyhteistyöllä pystymme tuottamaan arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan, kommentoi Sodexon liiketoimintajohtaja Panu Lokki.

”Läpinäkyvyys, rehellisyys, halu kehittyä ja parantaa. 
Sodexon B2B-päättäjäasiakas

Kokonaispalveluratkaisu ja erityisesti aulapalvelijoiden proaktiivisuus ja palvelualttius.
Sodexon B2B-päättäjäasiakas

Osaava henkilökunta, asiakkaan kuuntelu, hyvä makumaailma ja vastuullinen toiminta.
Sodexon B2B-päättäjäasiakas

Kyky kehittää toimintaa etunenässä yhteiskunnan muuttuvien paineiden mukaisesti.
Sodexon B2B-päättäjäasiakas

Seuraavaksi kaikki tulokset käsitellään ja analysoidaan yritystasolla, ja tuloksista johdetaan toimenpiteitä Sodexon asiakkuuksien kehittämissuunnitelmiin.

- Asiakkaidemme liiketoiminnan, tulevaisuuden suunnitelmien ja kehityskohteiden ymmärtäminen on meille erityisen tärkeää, sillä tehtävämme on auttaa asiakkaitamme keskittymään liiketoimintaansa sekä saavuttamaan tavoitteensa. Uskomme, että Sodexon monipalveluportfolion kautta löydämme yhteistyössä huomisen työympäristöratkaisuja, jotka parantavat työn tuottavuutta sekä työhyvinvointia niissä kohteissa, joissa toimimme, Lokki kertoo.

Lisätietoa Sodexon tarjoamista tulevaisuuden työympäristöpalveluista.


 


 

Back to the list
Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot