Monipalveluyritys Sodexon työterveyshuollosta vastaa jatkossa Pihlajalinna. Yhteistyön tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen työterveyshuoltoa henkilöstömme erityistarpeet huomioiden, parantaa työterveyshuollon vaikuttavuutta sekä hyödyntää nykyaikaisia digitaalisia palveluja.

Sodexon työterveyskumppanina aloittaa Pihlajalinna 1. huhtikuuta alkaen. Muutoksen myötä työterveyshuollon vaikuttavuutta parannetaan ja palvelukokonaisuutta muokataan vastaamaan tulevaisuuden tarvetta sekä hyödyntämään nykyaikaisia menetelmiä. Uuteen yhteistyökumppanin valintaan päädyttiin työkykyjohtamisen kehittämishankkeen kautta, jossa Sodexon kumppanina toimi työkykyjohtamisen kehittämiseen erikoistunut konsulttiyhtiö Emkine. Hanke aloitettiin viime syksynä ja siinä tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti henkilöstömme hyvinvointia ja työkykyä sekä liiketoimintamme kehitystä, sekä näistä nousevia tarpeita.

Pihlajalinna on Suomen johtavia sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottajia. Vaikuttavassa työterveysyhteistyössä Sodexon kanssa painopisteinä ovat muun muassa henkilöstön tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäisy, mielenterveyden tukeminen sekä hoidon tarpeen arvioinnin kautta ohjaus suoraan oikealle asiantuntijalle. Lisäksi sodexolaisten saataville tulee matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu Mielen huoli -linja, joka on käytössä puhelimitse tai chatin kautta.

  • Olemme sitoutuneet työntekijöidemme elämänlaadun parantamiseen, ja heidän kokonaisvaltainen hyvinvointinsa on meille ensiarvoisen tärkeää. Siksi jokaisella sodexolaisella on oltava helposti ja nopeasti saatavilla kattavat ja nykyaikaiset työterveyspalvelut kaikkina vuorokauden aikoina ja kaikkina päivinä. Toiminta on rakennettu niin, että työntekijät ohjautuvat nopeasti suoraan oikealle asiantuntijalle hoidon tarpeen arvioinnin kautta. Esimerkiksi työfysioterapeutille pääsee aiempaa helpommin. Viime vuosina toimintaympäristömme on kokenut useita yllättäviä muutoksia mikä on tuonut uusia haasteita. Siksi halusimme erityisesti panostaa helposti saatavilla olevaan mielenterveyden tukeen. Pihlajalinna valikoitui palvelujen tuottajaksi, koska sen osaaminen ja palvelut vastaavat tarpeisiimme, myös sen arvot kohtaavat Sodexon arvojen kanssa, sanoo henkilöstöjohtaja Inkeri Puputti Sodexolta.

 

Työterveyspalvelut tulevat olemaan saatavilla sodexolaisille ympäri vuorokauden hoitajapuhelimen ja chatin kautta. Palveluun kuuluu yleislääkäritasoinen sairaanhoito tutkimuksineen hoidon tarpeen arvioinnin perusteella. Lisäksi käytössä on ”Mielen huoli” -puhelinpalvelu.

  • Olemme Pihlajalinnassa erittäin tyytyväisiä saadessamme Sodexon asiakkaaksemme ja haluamme olla osaltamme vaikuttamassa sodexolaisten työhyvinvointiin ja työkykyyn. Haluamme räätälöidä palvelumme vastaamaan Sodexon tarpeita sekä rakentaa yhdessä juuri sodexolaisia palvelevat käytännöt, sanoo Pihlajalinnan suurasiakkuuspäällikkö Annamari Luostarinen. Yhteistyömme on jo heti aloitustoimenpiteiden aikana ollut avointa ja luottamusta rakentavaa. Olemme ilolla todenneet, että työntekijöiden työhyvinvointi on Sodexon johdolle tärkeää, mikä on näkynyt konkreettisina tekemisinä ja asioihin paneutumisena. Asiat eivät selkeästi jää sanojen tasolle, vaan rakennamme aidosti yhdessä parempaa työhyvinvointia sodexolaisille.
  • Olimme ilahtuneita siitä intohimosta, millä sodexolaiset lähtivät kehittämiseen mukaan. Vaikka aika oli pandemian vuoksi hankala, katsoivat kaikki, niin johto kuin henkilöstökin, eteenpäin; kuinka yhdessä rakennamme työkyvyllemme sujuvan ja vaikuttavan tuen, millä pärjäämme muuttuvassa toimintaympäristössä. Ilahtuneita olimme myös Pihlajalinnan tarttumisesta vaativaan haasteeseen, missä ei todellakaan kopioida vanhaa, vaan rakennetaan moderneja terveyden edistämisen ja työkyvyn tuen toimintamalleja tukemaan Sodexon kilpailukykyä vaativassa markkinassa, sanoo Emkinen työkykyjohtamisen asiantuntija Kati Räfsten.
  • Sodexon kanssa työskentely on palkitsevaa siksi, että kehittämistä ohjasi strategia, minkä lisäksi henkilöstöä otettiin laajasti mukaan kaikissa uudistuksen vaiheissa. Olemme hyvillämme korkeasta vaatimustasosta, miten Sodexo toimii sitoutuen siihen tosiasiaan, että työkykyinen ja hyvinvoiva henkilöstö on kilpailukyvyn yksi merkittävimmistä tekijöistä. Olemme Emkinessä erittäin motivoituneita tukemaan Sodexoa uudistetussa ja modernissa työterveysyhteistyössä, tiivistää Emkinen hallituksen puheenjohtaja Antti Lastunen.     

 

Lisätietoja:

  • Inkeri Puputti, henkilöstöjohtaja, Sodexo, p. 050 385 7495 tai inkeri.puputti@sodexo.com
  • Annamari Luostarinen, suurasiakkuuspäällikkö, Pihlajalinna, p. 040 514 4182 tai annamari.luostarinen@pihlajalinna.fi
  • Antti Lastunen, hallituksen pj., Emkine, p. 040 510 6489 tai antti.lastunen@emkine.fi

 

Back to the list
Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot