Sodexon henkilöstöravintoloissa työturvallisuus on poikkeuksellisen hyvällä tasolla, sillä niissä työtapaturmia sattuu lähes viisi kertaa vähemmän kuin alalla keskimäärin.

Sodexon työturvallisuuspäällikön Seppo Vartiaisen mukaan yrityksen menestyksekkään työturvallisuustyön neljä kivijalkaa ovat tiedottaminen, koulutus, johtaminen sekä toimipaikkojen tukeminen.

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) tilastoinnin mukaan majoitus- ja ravitsemistoiminnan alalla palkansaajille sattui viime vuonna 34,1 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Luku on edellisvuosia hieman matalampi, mutta alojen välisessä vertailussa majoitus- ja ravitsemistoiminnan alan tapaturmataajuus on edelleen yksi suurimmista. Kaikkien alojen kokonaistaajuus oli 28,6 vuonna 2019.

Sodexolla vertailuluku on alan sisäisessä vertailussa poikkeuksellisen matala. Yrityksen työntekijöille sattui viime vuonna alle seitsemän sairauspoissaoloon johtanutta työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti.

– Olemme tehneet jo monen vuoden ajan päämäärätietoisesti työtä työtapaturmien vähentämiseksi, ja nyt työ kantaa hedelmää, kertoo Seppo Vartiainen.

Kun työympäristö ja työolosuhteet ovat turvallisia ja terveellisiä, luodaan edellytykset hyville työsuorituksille.

– Hyvällä työturvallisuudella edistämme henkilöstön työtyytyväisyyttä, työskentelyn sujuvuutta ja kokonaistuottavuutta. Korkealla tasolla oleva työturvallisuus vaikuttaa myönteisesti yrityksen toimintaan ja talouteen, Vartiainen summaa.

Yhteinen tavoite

– Teemme työturvallisuustyötä monella eri organisaatiotasolla, niin ylimmässä johdossa, keskijohdossa kuin toimipaikoillakin. Jos joku näistä kolmesta rintamasta pettäisi, tulokset romahtaisivat, Vartiainen tähdentää.

Vaikka työturvallisuus on kehittynyt Sodexolla positiiviseen suuntaan viimeisen neljän vuoden aikana, ei yrityksessä aiota tuudittautua tähän, vaan tavoitteet ovat kovat.

– Haluamme vähentää työtapaturmia edelleen. Tavoitteemme on 0 tapaturmaa, ja neljän vuoden kuluttua meillä on välitavoitteena 1,5 tapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohti, Vartiainen kertoo.

TVK:n tilastoinnin mukaan alan työtapaturmista ylivoimaisesti suurin osa on terävän, leikkaavan tai vastaavan esineen aiheuttamia. Myös Sodexolla sattuneet tapaturmat ovat syntymekanismiltaan yksinkertaisia ja seurausta usein ihmisen tekemästä huonosta ratkaisusta. Sodexo on valinnut tapaturmien estämiseksi niin sanotun turvaverkkomallin. Malli sisältää useita työkaluja, jotka toimipaikat ovat ottaneet aktiivisesti käyttöön. 

Asenne ratkaisee

Ratkaiseva asia on ollut työntekijöiden asenneilmapiirin muuttaminen. Jokainen sodexolainen on sitoutunut huolehtimaan omasta ja työtovereidensa turvallisuudesta.

– Tähän olemme päässeet tavoitteiden asettamisella ja sen jälkeen kannustamalla, puhumalla ja johtamalla oikein. Lipsuilua ei sallita, kaikkien velvoitetaan olevan mukana työturvallisuustyössä.

– Meillä oli tavoitteena tehdä 2 000 turvallisuushavaintoa tänä vuonna, mutta korona on hidastanut havaintojen kirjaamista, koska osa henkilöstöravintoloistamme on edelleen suljettuina. Toistaiseksi olemme tehneet 1 152 havaintoa tänä vuonna, Vartiainen kertoo. 

Merkittävää on se, että toiminta ei pysähdy havaintoihin, vaan niiden jälkeen tehdään korjaavia toimenpiteitä. Niitä on tehty valtaosassa havainnoista eli 83,7 %:sesti. Jokaisella toimipaikalla pidetään säännöllisesti myös turvatuokioita, ja koronan aikana turvatuokiot on viety myös videoille.

– Työtapaturmariskien hallinnassa korostuvat riskikartoitus sekä vaarojen tunnistaminen ennalta, korjaavat toimenpiteet ja sattuneista vahingoista oppiminen. Virheistä halutaan oppia ja tietoa jaetaan kaikille. Avoimuus, oppiminen ja poisoppiminen sekä vastuu muista ja itsestä ovat avainasemassa työturvallisuuden kehittämisessä, Vartiainen toteaa.


Lähde: Tilastosovellus Tikku, Tapaturmavakuutuskeskus, 10.9.2020


Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Sodexo Suomi
Mira Perander
brändi- ja viestintäjohtaja
+358 (0)50 560 3327
mira.perander@sodexo.com
 

Back to the list
Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot