Sodexo suoritti päättäjätutkimuksen B2B yritysasiakkaille aikavälillä 31.1. - 18.2.2022. Kysely lähetettiin sähköpostikyselynä kaikille Sodexon asiakasrekisterissä oleville yritysasiakkaille ja päättäjille ja vastausprosentti oli 39 %. Kyselyn toteutti puolueeton tutkimusyritys Mistat AB.

Päättäjät ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä Sodexon tuottamiin palveluihin – tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten vastaajien osuus on 52 % ja luku on noussut merkittävästi viime mittauskertaan nähden. Päättäjät ovat myös valmiita suosittelemaan Sodexoa: suosittelijoiden määrä on nyt 55 %, kun 2019 vuonna se oli 42 %. Myös halukkuus jatkosopimukseen Sodexon kanssa on todennäköistä – se on kasvanut 48 %:sta 63 %:n.

”Olemme erittäin tyytyväisiä NPS lukuumme 41. Se kertoo siitä, että olemme onnistuneet säilyttämään asiakassuhteemme ja yhteistyömme hyvänä myös pandemian aikana, vaikka yhteydenpito on toiminut pääsääntöisesti etäyhteyksien avulla.”, kommentoi Sodexon Liiketoimintajohtaja Pia Romu.

Keskeisempiä osa-alueita, joissa Sodexo on onnistunut päättäjien mielestä parantamaan toimintaansa, on päivittäinen yhteistyö Sodexon tiimin kanssa ja lupausten pitävyys sekä Sodexon kyky kuunnella ja ymmärtää asiakkuuden tarpeita. Muutamia positiivisia avoimia kommentteja liittyi myös mm. asiakaspalveluhenkilökunnan ihmisläheisyyteen sekä toimivaan yhteydenpitoon. Sen sijaan Sodexon asiantuntija- ja tukiorganisaatiolta kaivattaisiin päättäjien mielestä enemmän tukea, joka on mahdollisuus osoittaa Sodexon asiantuntijuutta jatkossa niin lokaalisti kuin myös kansainvälisellä tasolla.

”Korona-aika ollut erittäin haastava, mutta Sodexo on toiminut joustavasti ja etsinyt ratkaisuja.” 
- Sodexon B2B päättäjäasiakas

”Yhteistyö on sujuvaa, Sodexolla on hyvä ja aktiivinen eteenpäin katsova ote.”
- Sodexon B2B päättäjäasiakas  

Seuraavaksi kaikki tulokset käsitellään ja analysoidaan ja Sodexon asiakkuuspäälliköt ovat yhteydessä päättäjiin, jotka ovat toivoneet Sodexolta yhteydenottoa.

”Haluamme jatkossakin kuunnella ja ymmärtää asiakkaidemme tarpeita ja ehdottaa proaktiivisesti parannuksia ja uusia ratkaisuja. Kerromme mielellämme lisää palveluvalikoimastamme aina kun saamme siihen hyvän tilaisuuden. Arvostamme todella kaikkia saamiamme palautteita ja ne tullaan käymään huolellisesti läpi ja tulemme luomaan tarvittavat jatkotoimenpiteet, jotta varmistamme päättäjiemme luottamuksen myös jatkossa.”, kertoo Romu.

Back to the list
Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot