Sodexo Oy on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut, joiden taustalla ovat haastavasta markkinatilanteesta johtuvat taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Yhtenä merkittävänä syynä haastavalle markkinatilanteelle on globaali koronavirusta koskeva kriisi. Yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä on Sodexo Oy:n koko henkilöstö kaikissa toimipaikoissa lukuunottamatta Transport-liiketoimintayksikön henkilöstöä.  

Yhteistoimintaneuvotteluissa tullaan käsittelemään suunniteltuja toimenpiteitä, jotka toteutuessaan saattavat johtaa mm. lomauttamisiin, osa-aikaistamisiin, sopimusmuutoksiin ja/tai irtisanomisiin. Alustava arvio irtisanomisten määrästä on korkeintaan 400 henkilöä ja määrä täsmentyy neuvotteluiden kuluessa.

Neuvotteluesitykset on annettu henkilöstöryhmien edustajille pe 21.8.2020 ja ensimmäiset neuvottelut on tarkoitus käydä ma 31.8.2020. Neuvotteluissa noudatetaan kuuden viikon neuvotteluaikaa.

Lisätietoja:

Sodexo Suomi
Mira Perander
brändi- ja viestintäjohtaja
+358 (0)50 560 3327
mira.perander@sodexo.com

Back to the list
Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot