Tänään alkavan valtionhallinnon yhteisen Astetta alemmas -kampanjan päämääränä on vähentää energiankulutusta kauttaaltaan koko yhteiskunnassa. Monipalveluyritys Sodexon toimipaikoilla säästetään energiaa muun muassa optimoimalla laitteiden käyttöä.

Sodexo on näkyvästi mukana Energiansäästöviikon kanssa yhtä aikaa starttaavassa valtakunnallisessa Astetta alemmas -kampanjassa, joka tarjoaa konkreettisia vinkkejä energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen kotona, työssä ja liikenteessä. Kampanjan taustalla ovat Venäjän sotatoimet Ukrainassa, jotka ovat johtaneet energian hinnannousuun ja saatavuuden haasteisiin Suomessa ja koko Euroopassa. Kampanjassa on mukana suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita, jotka haluavat omalta osaltaan edistää energiansäästötoimia.

Myös kampanjakumppani Sodexo on sitoutunut tekemään konkreettisia tekoja energian säästämiseksi. Se muun muassa järjestää henkilöstölleen etäkoulutuksia, joissa kerrotaan energiaa säästävistä toimenpiteistä, sekä viestii kuukausittain energiaan liittyvistä asioista. Lisäksi toimipaikkoja on ohjeistettu suunnittelemaan päivän aloitus niin, että esimerkiksi ruuanvalmistuksessa käytettävät laitteet voidaan käynnistää nykyistä myöhemmin.

 – Alan suurena toimijana koemme, että meillä on sekä mahdollisuus että velvollisuus vaikuttaa. Ammattikeittiöissä kuluu paljon energiaa, joten pienilläkin muutoksilla saadaan paljon aikaan. Tämä on koko yhteiskunnan yhteinen asia, sanoo ympäristövastuuasioista vastaava Hanna Pekkinen Sodexolta.

Astetta alemmas -kampanjan tavoitteena on, että energiankulutusta vähennetään kauttaaltaan koko yhteiskunnassa; kodeissa ja taloyhtiöissä, yrityksissä, kunnissa, järjestöissä ja oppilaitoksissa. Kaikki suomalaiset voivat tehdä konkreettisia ja nopeasti tehoavia energiansäästötekoja esimerkiksi vähentämällä viihde-elektroniikan käyttöä tai lyhentämällä suihkussakäyntiaikaa sekä rajoittamalla omatoimisesti sähkön käyttöään vuorokauden huippukulutustunneilla siirtämällä sähkölaitteiden käyttöä ja lataamista toiseen ajankohtaan.

 – Meille oli itsestään selvää lähteä mukaan tähän kampanjaan. Nykyisessä maailmantilanteessa energiansäästötoimet ovat välttämättömiä ja lisäksi kampanja on ylipäätään vahvasti linjassa arvojemme ja kestävän kehityksen päämääriemme kanssa. Toivomme, että mahdollisimman moni toimija alasta ja koosta riippumatta lähtisi Astetta alemmas -kampanjaan mukaan, Pekkinen kertoo.

Astetta alemmas on Motivan, Energiaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran yhteistyökampanja. Kampanja kannustaa miettimään, miten toimijat ovat valmistautuneet energiansäästöön sekä kertomaan, mitkä ovat niiden konkreettisia energiatekoja. 

 Lisätietoja Astetta alemmas -kampanjan sivuilta: https://www.astettaalemmas.fi/kampanjainfo  

 #AstettaAlemmas

Back to the list
Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot