Sodexon pitkäjänteinen työ tasa-arvon ja osallisuuden edistämiseksi on poikinut vuosien saatossa useita kansainvälisiä tunnustuksia. Seuraava suuri tavoite on asetettu reilun kahden vuoden päähän.

Maailmanlaajuiset kriisit ovat hidastaneet sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista. Maailman talousfoorumin (WEF) viimeisimmän Global Gender Gap -raportin mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo saavutetaan globaalisti 132 vuoden kuluttua, mikäli kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena. Vielä vuonna 2020 odotusarvo oli “vain” 99,5 vuotta.

Monipalveluyhtiö Sodexolla on kunnianhimoiset tavoitteet kuilun kaventamiseksi. Yhtiö on sitoutunut siihen, että vuonna 2025 sen johtotiimeissä vallitsee sukupuolten välinen tasapaino jokaisessa maassa, jossa se toimii. Suomessa Sodexolla on noin 1400 työntekijää ja noin 200 toimipaikkaa.

– Kansainvälinen trendi sukupuolten välisen tasa-arvon suhteen on huolestuttava. Suomessa tilanne on parempi kuin monessa muussa maassa, mutta tehtävää riittää täälläkin edelleen paljon. Me näemme, että naisten määrän lisääminen yritysten päättävissä elimissä heijastuu suoraan sekä liike-elämään että laajemminkin yhteiskuntaan. Siksi haluamme tehdä konkreettisia tekoja sukupuolten välisen tasapainon saavuttamiseksi, sanoo Sari Aaltonen, Sodexo Suomen henkilöstöjohtaja.

Tämän vuoden elokuussa Sodexon työntekijöistä maailmanlaajuisesti naisia oli 56 prosenttia. Konsernin hallituksessa naisten osuus oli 60 prosenttia, ja kaikissa johtotehtävissä toimivista työntekijöistä 44 prosenttia oli naisia.

– Sitoumuksemme naisten määrän lisäämiseen johtotehtävissä on paitsi vastuullisuustyötä, myös hyväksi liiketoiminnalle. Viime vuosien aikana tehdyt tutkimukset osoittavat, että monimuotoisuus ja osallisuuden lisääminen tekevät hyvää liiketoiminnalle. Ne parantavat esimerkiksi tuottavuutta, asiakaspysyvyyttä, työntekijöiden sitoutumisastetta ja brändimielikuvaa, Aaltonen kertoo.

Sodexo on palkittu viime vuosina useilla eri palkinnoilla työstään tasa-arvon parantamiseksi. Viimeisimpänä se palkittiin Ranskan parhaana yrityksenä naisten aseman parantamisessa yrityksen johtoelimissä. Listauksessa oli mukana Ranskan 120 suurinta yritystä.

– Sodexolla on 422 000 työntekijää 53 eri maassa. Sen myötä meillä on suuri mahdollisuus edistää globaalisti tasa-arvoa työelämässä. Kaikki lähtee kuitenkin paikallisesta vaikuttamisesta ja toimista lähellä ihmisiä, ja Suomessa olemmekin kansainvälistä tavoitettamme edellä. Suomessa kaikista sodexolaisista 68 prosenttia on naisia ja johtotehtävissä naisten osuus on 71 prosenttia, Aaltonen päättää.

Back to the list
Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot