Maailman johtava monipalveluyritys, Sodexo, piti paikkansa Dow Jones Sustainability Index -vastuullisuuslistauksen kärjessä jo 15. kerran peräkkäin.

Sodexo sai toimialansa korkeimmat pisteet useilta osa-alueilta: työtavoissa, työterveydessä ja -turvallisuudessa, liiketoiminnan paikallisvaikutuksissa, toimitusketjun hallinnassa, ilmastostrategiassa sekä sidosryhmien sitoutumisessa.

"Meillä on kunnia olla toimialamme kärjessä jo 15. vuonna peräkkäin. Haaste kilpailijoidemme edellä pysymiseksi kasvaa vuosi vuodelta, sillä alalla tehdään koko ajan enemmän vastuullista työtä. Tämä tunnustus kuitenkin osoittaa, että Sodexon tavoitteet ja toimintakyky ovat edelleen maailman huippua. Vastuullisuus on ollut ja tulee olemaan kaiken liiketoimintamme ytimessä", kertoo Sodexo Suomen toimitusjohtaja Bianca Brink.

Sodexo on sitoutunut vastuullisuuteen ja sidosryhmiensä etuun kaikessa toiminnassaan. Asiakkaiden odotusten ymmärtäminen ja täyttäminen on keskeinen osa sen menestystä.

Nykypäivän asiakkaat ja markkinat odottavat toimijoilta sitoutumista ja näkyviä kehitysaskeleita, jotka edistävät myös niiden omia kestävyystavoitteita.

Ympäristölliset, yhteiskunnalliset ja kansalliset ulottuvuudet ovat Sodexon toiminnan ja päätöksenteon keskiössä.

Sodexo ottaa jatkuvasti askeleita kohti kestävämpää tulevaisuutta ja keskittyy sen avainalueisiin kuten ruokahävikin vähentämiseen, osallistavaan kasvuun ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Lisäksi se tarjoaa terveellistä ja vastuullista ruokaa esimerkiksi kasvipohjaisten ateriavaihtoehtojen muodossa sekä vastuullisella toimitusketjulla, joka käsittää niin merenelävien hankinnan kuin eläinten hyvinvoinninkin. Sodexo taistelee myös nälänhätää vastaan maailmanlaajuisen, voittoa tavoittelemattoman Stop Hunger -verkostonsa avulla.

Kaikki nämä ovat osa Sodexon Better Tomorrow 2025 -yritysvastuuohjelmaa.

Vuonna 1999 lanseerattu Dow Jones Sustainability Index (DJSI) on tärkein yritysvastuun mittari. Tänä vuonna yli 3500 maailman suurinta yritystä kutsuttiin osallistumaan SAM:in yritysvastuun arviointiin (Corporate Sustainability Assessment), jossa arvioidaan ympäristöllisiä, yhteiskunnallisia ja hallinnollisia (ESG) tekijöitä. DJSI huomioi johtavat yritykset, joilla on parhaat valmiudet tunnistaa globaalien kestävyyssuuntausten mahdollisuudet ja riskit ja reagoida niihin.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

 

Sodexo Suomi

Mira Perander

brändi- ja viestintäjohtaja

+358 (0)50 560 3327

mira.perander@sodexo.com

Back to the list
Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot