Hybridityö – malli, jossa työtä tehdään työpaikalla ja etänä – on tullut jäädäkseen, mutta toden teolla sen toimivuus testataan vasta tänä syksynä. Jotta hybridityön saa kunnolla toimimaan, on yritysten syytä tunnistaa siinä piilevät haasteet. Niitä Sodexo kartoittaa tuoreessa raportissaan ja antaa vinkkejä siihen, miten yritykset voivat ne selättää.

Hybridimallista on tullut sekä yritysten että työntekijöiden vakiovastaus kysymykseen pandemian jälkeisestä työelämästä. Tulevaisuudessa joustavuus on vahva kilpailuvaltti yrityksille, sillä lahjakkuudet vaativat yhä enemmän mahdollisuutta etätyöhön. Hybridimallin käyttöönotto tarkoittaa kuitenkin muutakin kuin vain päätöstä antaa työntekijöiden työskennellä joustavasti etänä.

Tuoreessa raportissaan Sodexo kartoittaa hybridimallin haasteita ja esittää, millaisia ratkaisuja siihen siirtyminen edellyttää. Suurimmat haasteet kohtaavat yritysten johtajia ja esimiehiä, sillä he ovat vastuussa sekä työntekijöiden että yrityksen hyvinvoinnista ja menestyksestä.

– On selvää, että olemme siirtymässä kohti joustavampaa työelämää pandemian jälkeen ja että valtaosa organisaatioista aikoo valita hybridityön. Se on itsessään myönteinen asia, mutta samalla on tiedostettava myös se, että malli voi asettaa yrityksille haasteitakin. Niitä tunnistamalla haluamme auttaa työnantajia välttämään pahimmat sudenkuopat ja luomaan olosuhteet toimivalle hybridityöpaikalle, sanoo Business Transformation Lead Johanna Langer Sodexolta.

Sodexo on laatinut listan toimenpiteistä ja huomioon otettavista seikoista, joita yritys tarvitsee hybridityömallin onnistuneeseen haltuunottoon.

1. Täyttä osallistamista - yhteiset ehdot, tasavertaiset mahdollisuudet

Etätyö ei saisi tarkoittaa huonompia olosuhteita ja uramahdollisuuksia vastineeksi suuremmasta joustavuudesta. Jos läsnäolosta toimistolla palkitaan, pääasiassa etänä työskentelevillä työntekijöillä on vaara joutua ulkopuolisiksi. Mahdollisuuksien ja olosuhteiden on oltava yhtä hyviä riippumatta siitä, missä työtä tehdään ja mitä tarpeita työntekijällä on. Jos edistymistä halutaan mitata, kannattaa keskittyä suorituskykyyn ja työn tulokseen eikä fyysiseen läsnäoloon. Jotta hybridityöpaikka olisi aidosti osallistava ympäristö, tarvitaan investointeja tekniikkaan ja uusia näkökulmia esteettömyyteen.

2. Rakenna kulttuuria kaikille

Hybridimalli luo uudenlaisia haasteita yrityskulttuurille. Työpaikalla työskentelevät, etätyöntekijät ja hybridisti työskentelevät saattavat muodostaa omia ​​”pienkulttuurejaan”, mikä vaikeuttaa vahvan ja yhtenäisen yrityskulttuurin syntymistä. Siksi yritysten onkin pohdittava, kuinka vahvasti niiden kulttuuri on paikkaan sidottua, ja rakennettava kulttuuria, johon kuuluvat kaikki yrityksessä työskentelevät – riippumatta siitä, missä ja milloin he työskentelevät. On varmistettava, että olosuhteet, aktiviteetit, työnteon mahdollisuudet ja edut ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla – samoin kuin mahdollisuus osallistua yrityskulttuurin luomiseen.

3. Hybridimalli edellyttää vanhoista toimintatavoista luopumista

Yhteen työpaikkaan sidotut kulttuuri, rutiinit ja standardit eivät monilta osin päde enää hybridityön malliin. Johtajilla ja esimiehillä onkin tärkeä rooli työtehtävien koordinoinnissa, jotta etänä työskentelevän tiimin jäsenten välinen dynamiikka toimisi ja että työntekijät voisivat hyvin. Samaan aikaan työntekijöiltä vaaditaan myös parempaa itsensä johtamista. Siksi on tärkeää panostaa johtajuuteen sekä terveyteen liittyvien taitojen kehittämiseen ja koulutukseen.

4. Luo työelämästrategia

Yrityksen on kyettävä vastaamaan niin yksittäisten työntekijöiden, työryhmien kuin koko organisaationkin tarpeisiin optimaalisella tavalla. Yksittäisten työntekijöiden välillä saattaa olla eroja esimerkiksi siinä, milloin he haluavat työskennellä etänä. Esimiesten on panostettava myös ryhmien dynamiikkaan: onko mukana kokeneita työntekijöitä, jotka voivat ohjata yrityksessä vähemmän aikaa mukana olleita, sekä samalla työntekijöitä, jotka tuovat mukanaan uusia näkemyksiä ja taitoja? Jotta hybridityö olisi aidosti yrityksen voimavara, on sillä oltava tukenaan hyvin kehitetty työelämästrategia, jossa työntekijät ja heidän näkökulmansa ja tarpeensa on huomioitu.

5. Arvioi, optimoi ja kehitä joustavia ratkaisuja

Hybridityössä yrityksen toimitilojen käyttöaste voi vaihdella paljonkin: toisinaan toimistolla ei ole juuri ketään, kun toisina päivinä paikalla on suurin osa henkilökunnasta. Haasteeseen on vastattava tilankäyttöä optimoimalla ja arvioimalla, miten työntekijöiden tarpeet istuvat muutoksiin. Joustavat ratkaisut esimerkiksi työpaikkaruokailulle ja kulutustavaroille sekä kiinteistöjen hallintaan ja tilaan ovat tärkeä askel kohti optimoitua työpaikkaa.

Tutustu englanninkieliseen raporttiin 5 problems with the hybrid model - and advice to meet them.

Back to the list
Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot