Hyvä yritys -kampanja nostaa syksyn aikana esiin yritysten tärkeyttä yhteiskunnan hyvinvoinnin lisääjänä. Sodexo on mukana kampanjassa kertomassa omasta roolistaan.

Yrityksillä on suuri merkitys suomalaisen hyvinvoinnin rakentamisessa, sillä ne maksavat yhteiskunnalle elintärkeitä veroja, työllistävät satoja tuhansia suomalaisia sekä kehittävät innovaatioita ja samalla luovat kestävämpää maailmaa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toteuttama Hyvä yritys -kampanja nostaa esiin yritysten asemaa hyvinvoinnin varmistajina sekä tulevaisuuden haasteiden ratkojina. 

Kampanjassa mukana olevat yritykset kertovat työstään ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan elinvoimaisuuden tukemisessa. Kampanjaan osallistuvalla Sodexolla on suurena yrityksenä mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä ja vaikuttaa kestävän kehityksen sekä sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuullisuuden alueilla. 

– Sodexo on kansainvälinen yritys, jolle on kuitenkin tärkeää toimia paikallisesti lähellä ihmisiä. Hyvä yritys -kampanja kiinnittää huomiota yritysten elintärkeään rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa ja tuo esiin sen, miten monella eri tavalla suomalainen yrityselämä on sidoksissa tavallisten kansalaisten elämään. Sodexolla päämäärämme on tehdä ihmisten arjesta parempaa, joten kampanjan viesti istuu saumattomasti siihen, miten me yrityksenä haluamme vaikuttaa, sanoo Sodexon brändi- ja viestintäjohtaja Mira Perander

Lue lisää kampanjasta ja yritysten työstä yhteiskunnan rakentajina: Hyvä yritys -kampanja kertoo yritysten merkityksestä suomalaiselle hyvinvoinnille (ek.fi)

Lue Sodexosta kampanjasivuilta: https://hyvayritys.ek.fi/yritys/sodexo-oy/ 

Back to the list
Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot