Kesäkuussa juhlitaan monimuotoisuutta ja osallisuutta Pride-kuukauden merkeissä. Sodexo on sitoutunut luomaan ympäristön, jossa HLBTIQA+ -henkilöt voivat kokea kuuluvansa joukkoon. Uskomme, että jokaisella on oikeus ilmaista itseään juuri sellaisena kuin on – ilman ennakkoluuloja, stereotypioita tai syrjintää.

Sodexo ottaa Prideen osaa monin eri tavoin, ympäri maailman. Sodexo Global Pride -tiimimme ja paikalliset Pride-järjestöt järjestävät erilaisia tapahtumia, aktiviteetteja ja muita juhlallisuuksia tukeakseen seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Niiden tavoitteena on lisätä näkyvyyttä ja valistusta HLBTIQA+ -yhteisöstä sekä antaa työntekijöillemme mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja liittyä yhteen.

Global Pride -tiimi järjesti esimerkiksi 17. toukokuuta webinaarin teemalla "Together Always: United in Diversity", jolla juhlistettiin kansainvälistä homofobian, transfobian ja bifobian vastaista päivää (IDAHOTB). Ranskassa puolestaan tiimimme marssivat ensimmäistä kertaa Marche des Fiertés LGBT (Pride Parade LGBT) -tapahtumassa ja osallistuvat jälleen Pride-kulkueisiin muun muassa Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Pride-kuukaudella on tärkeä rooli tasa-arvon edistämisessä, mutta työmme seksuaali- ja muiden vähemmistöjen aseman parantamiseksi jatkuu vuoden ympäri. Teemme joka päivä töitä, jotta kaikki kokisivat itsensä hyväksytyiksi omana itsenään ja jotta heidän identiteettiään ja kokemuksiaan kunnioitettaisiin. 

Tasa-arvotyömme on saanut myös tunnustusta. Vuonna 2022 sijoituimme kärkeen jo kolmatta kertaa peräkkäin Workplace Pride Global Benchmarkissa [https://us.sodexo.com/media/news-releases/sodexo-earns-top-lgbtiq-pride.html], jossa arvioidaan kansainvälisesti toimivien työnantajien käytäntöjä LGBTIQ+-ihmisten osallisuuden lisäämiseksi.

Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot