Sodexo on työturvallisuudessa alansa edelläkävijä, selviää tuoreesta Nolla tapaturmaa -foorumin tasoluokituksesta.

Monipalveluyritys Sodexo Suomi on saanut Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokituksessa vuodelle 2021 tason 2 – Kohti maailman kärkeä. Alansa edustajista Sodexo oli ainoa, joka ylsi kyseiselle tasolle.

Nolla tapaturmaa -foorumin vuosittainen tasoluokitus kertoo yritysten työturvallisuuden tasosta. Luokituksen kriteerit on luotu yhdessä jäsentyöpaikkojen kanssa, ja kriteereihin lukeutuvat esimerkiksi työtapaturmien määrä ja niiden vakavuus. Tasoluokituksen saadakseen työpaikan on hallittava työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely. 

Ylimmästäkin tasosta (Maailman kärjessä) Sodexo jäi vain hieman –  työpaikkatapaturmapoissaolotaajuus oli ainoa osa-alue, jossa yritys jäi ylimpään tasoon oikeuttavasta rajasta. Sodexon tunnusluku vuonna 2021 oli 28,26, mikä tarkoittaa, että miljoonaa työtuntia kohti Sodexolla oli 28,26 tuntia työtapaturmista johtuvia poissaoloja. Kyseisellä osa-alueella ykköstason raja on 25 tuntia.

Tulos on osoitus määrätietoisesta ja järjestelmällisestä työstämme työturvallisuuden eteen. Työmme jatkuu, ja uskomme, että ensi vuonna saavutamme ylimmän tason, sanoo Sodexo Suomen työturvallisuupäällikkö Seppo Vartiainen.

Sodexolla työtapaturmien määrä on vähentynyt radikaalisti vuodesta 2015, jolloin sairauslomaan johtaneita työtapaturmia kirjattiin 93. Viime tilikaudella niitä sattui viisi kappaletta. Yrityksessä työturvallisuus on alaan nähden poikkeuksellisen hyvällä tasolla: työtapaturmien määrä on alle viidenneksen majoitus- ja ravitsemistoiminnan alan keskiarvoon verrattuna.

Olemme kehittäneet tapaturmien ehkäisemiseksi turvaverkkomallin, jonka vaiheet mahdollistavat tapaturman ehkäisyn useassa eri kohdassa. Turvallisuustyössä ennaltaehkäisevät toimet, kuten riskikartoitus ja turvallisuushavainnot, ovat avainroolissa. Lisäksi Sodexolla on jo vuosia panostettu vankan turvallisuuskulttuurin luomiseen, mikä näkyy siinä, että turvallisuus on automaattisesti mukana kaikkialla työarjessa, Vartiainen jatkaa.

Työturvallisuuden tasoluokituksesta vastaava Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Vuonna 2003 perustetulla foorumilla on 475 jäsentyöpaikkaa 59 eri alalla. Tänä vuonna työturvallisuuden tasoluokitusta haki ennätysmäärä yrityksiä eli 123 kappaletta, joista luokitus myönnettiin 92:lle.

 

 

Back to the list
Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot