Sodexon missiona on alusta lähtien ollut työntekijöiden, asiakkaiden ja kuluttajien elämänlaadun parantaminen sekä talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kehittäminen niissä maissa, joissa toimimme.

Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja vähentämään liiketoiminnastamme aiheutuvia vaikutuksia. Viime kuukausien aikana olemme osallistuneet Euroopan komission työhön, ja prosessin tuloksena komissio on saanut valmiiksi vastuullisen ruuantuotannon ja kulutuksen ohjeiston (The Code of Conduct for Responsible Business and Marketing Practices). Ohjeistoon aktiivisesti sitoutumalla yritykset ja sidosryhmät nopeuttavat siirtymistä kestävään ruokajärjestelmään.

Sodexo on ranskalainen, globaalisti toimiva yritys, jolla on Euroopassa yli 85 000 työntekijää ja toimintaa 18 maassa. Olemme ylpeitä sitoutuessamme eurooppalaiseen vastuullisen ruuantuotannon ja kulutuksen tavoitteisiin.

Ohjeisto kiihdyttää vastuullista toimintaa siellä, missä vaikutuksemme on suurin. Ruokahävikin rajoittaminen on Sodexon merkittävin päämäärä planeettamme suojelemiseksi. Toimintamme laajuus on etumme haasteen voittamisessa: 60 prosenttia liiketoiminnastamme liittyy tavalla tai toisella ruokaan, ja palvelemme 100 miljoonaa kuluttajaa joka päivä ympäri maailman. Näin ollen meillä on vastuu ja mahdollisuus saada muutosta aikaan.

Ruokahävikin vähentäminen on välttämättömyys, jonka vaikutus ilmaston lämpenemiseen usein aliarvioidaan. Jos ruokahävikki olisi valtio, se olisi maailman kolmanneksi suurin kasvihuonepäästöjen synnyttäjä USA:n ja Kiinan jälkeen. Mittaaminen, raportointi ja läpinäkyvyys ovat ruokahävikin vastaisen taistelun peruspilareita. Vain konkreettiset tavoitteet voidaan saavuttaa, joten mittaaminen varmistaa, etteivät päämäärät ole vain pelkkiä sloganeita. Läpinäkyvyys puolestaan synnyttää aitoa vastuullisuutta.

Sodexo on alansa ainoa toimija, joka on sitoutunut tavoitteisiin. Olemme määrittäneet yhteensä 13 tavoitetta, jotka olemme sitoutuneet saavuttamaan vuoteen 2025 mennessä – niiden joukossa esimerkiksi kasvisruokien osuuden kasvattaminen 33 prosenttiin sekä ruokahävikin vähentäminen 50 prosentilla.

Sitoumukset ovat linjassa oman Better Tomorrow 2025 -vastuullisuusohjelmamme kanssa.

Sitoumuksesta

Euroopan komission julkaisemat vastuullisen ruuantuotannon ja kulutuksen tavoitteet (The Code of Conduct for Responsible Business and Marketing Practices) on osa Farm to fork -strategiaa, joka kuuluu ilmastoneutraalia Eurooppaa ajavaan Green Deal -tiekarttaan.

Ohjeiston tavoitteena on rohkaista ruokaketjun keskellä olevia toimijoita – eritoten yhtiöitä – sitoutumaan muutokseen kohti kestävää ruokajärjestelmää, jonka kolme ulottuvuutta ovat terveys, ympäristö ja yhteiskunta. Sitoumusten on oltava linjassa yhtiöiden synnyttämien ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten kanssa.

 

 

Back to the list
Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot