Sodexo Suomen työntekijät ovat sitoutuneempia kuin koskaan ennen, käy ilmi tuoreesta henkilöstötutkimuksesta. Suurin osa työntekijöistä myös suosittelisi Sodexoa työpaikkana.

Sodexo Suomessa hiljattain tehdyn henkilöstökyselyn mukaan työntekijöiden tyytyväisyys on kaikkien aikojen parhaalla tasolla. Viimekertaiseen, vuonna 2021 tehtyyn tutkimukseen verrattuna työntekijöiden sitoutumisaste nousi 17,6 prosenttiyksikköä ja eNPS-luku 30 pisteellä. Sitoutumisaste kertoo niiden vastaajien osuudesta, joiden sitoutuneisuus työnantajaan on erityisen hyvällä tasolla (vähintään 4,5/6). eNPS-pisteet puolestaan ilmentävät sitä, kuinka moni työntekijä suosittelisi työnantajaa perheenjäsenilleen tai ystävilleen.

Verrattuna edellisen kyselyn tuloksiin Sodexo Suomen pisteet paranivat kaikilla yhdeksällä sitoutumista mittaavalla osa-alueella, joihin kuuluvat muun muassa kokemus työn merkityksellisyydestä sekä työnantajan vastuullisuudesta.

– Juuri nämä ovat tärkeitä tekijöitä työntekijöiden sitouttamisessa, ja ne ovat osa Sodexon yrityskulttuurin kovinta ydintä. Henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan useampi kuin yhdeksän kymmenestä sodexolaisesta on sitä mieltä, että yrityksemme vaalii monimuotoisuutta, ja lähes 90 prosenttia sodexolaisista kokee työnsä merkitykselliseksi, sanoo Sodexo Suomen henkilöstöjohtaja Sari Aaltonen.

Tulokset kertovat, että määrätietoinen työ henkilöstön sitouttamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi on onnistunut.

– Olemme muun muassa panostaneet esimiesvalmiuksien kehittämiseen, painottaneet sisäisessä viestinnässä henkilöstön tärkeyttä ja jokaisen roolia ja merkitystä arjessa. Olemme tehneet konkreettisia toimenpiteitä henkilöstömme työturvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi turvakenkien hankkiminen kaikille, suomen kielen koulutuksen tarjoaminen maahanmuuttajataustaisille työntekijöille sekä mahdollisuus osallistua Mieli ry:n webinaareihin, joissa on käsitelty monenlaisia teemoja oman hyvinvoinnin edistämiseen liittyen, Aaltonen kertoo. 

Henkilöstötutkimuksen tulokset myös asettavat suuntaviivoja tulevaisuuden kehitystyölle.

– Käymme henkilöstötutkimuksen tulokset läpi perusteellisesti ja pohdimme, miten teemme Sodexosta entistäkin paremman työpaikan. Sen pohjalta suunnittelemme tulevia toimenpiteitä, ja niiden edistymistä seurataan tasaisin väliajoin, Aaltonen sanoo.


 

Back to the list
Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot