Kun työelämä palailee raiteilleen, odotettavissa on neljä kertaa enemmän etätyötä kuin ennen pandemiaa. Muutos merkitsee suuria mahdollisuuksia – esimerkiksi kilpailussa lahjakkuuksista – mutta samalla myös haasteita henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille sekä yritysten kulttuurille. Yritysten onkin tärkeää valmistautua ottamaan uusi normaali haltuun luomalla uusi työelämän strategiansa.

Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus luoda aiempaa parempi työelämä, mutta se ei tapahdu itsestään. Yritysten on mietittävä, mitä ne haluavat jatkossa olla ja miten se tapahtuu käytännön tasolla. Uudenlainen työelämä ei tarkoita sitä, että kaikesta tehdään mahdollisimman joustavaa vaan tarvitsemme oikeanlaista joustavuutta, joka sopii kunkin yrityksen tarpeisiin ja olosuhteisiin, sanoo Sodexo Suomen viestinnästä ja strategiasta vastaava johtaja Mira Perander.

Pandemian alussa työelämä joutui sopeutumaan uusiin olosuhteisiin vain muutaman viikon aikana, ja monen työntekijän työpiste siirtyi toimistolta keittiöön tai olohuoneeseen. Joustava työarki on todettu laajalti toimivaksi ratkaisuksi niin työntekijöiden kuin työnantajienkin keskuudessa. Sodexo teetti Sifolla hiljattain tutkimuksen, jossa 700 henkilöstöjohtajaa arvioivat, että 16 prosenttia työntekijöistä tulee työskentelemään etänä vähintään osa-aikaisesti myös pandemian jälkeen.

Jotta “hätätilasta” voitaisiin siirtyä onnistuneesti uuteen normaaliin, on ensin muodostettava kokonaisvaltainen kuva siitä, mitä uudenlainen työelämä tarkoittaa. Yritysten on kehitettävä työelämän strategia, joka kertoo, miten työtä jatkossa tehdään. Mitä olemme oppineet yli vuoden kestäneestä etätyöskentelystä? Miltä meistä tuntuu ja miten me voimme? Mitkä ovat suurimmat haasteet lahjakkuuksien houkuttelemisessa ja pitämisessä? Mikä on yrityksemme ja työntekijöidemme tarve fyysisille tapaamisille? Kun yritys löytää vastauksen tällaisiin kysymyksiin, se osaa määritellä, kuinka suuri osa sen työvoimasta ja työajasta on paikkaan sidottua. Vasta sitten yritys voi määritellä, millä työn osa-alueilla joustavuus sopii sille ja millaisilla käytännöillä sitä tuetaan.

Onnistuneen työelämästrategian vaikutukset näkyvät kaikkialla yrityksessä: sen tuottavuudessa, kulttuurissa, työnantajamielikuvassa sekä vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Sodexon Why every company leadership needs a worklife strategy -julkaisu avaa näkökulmia siihen, miten organisaatiot ja yritykset voivat parhaalla mahdollisella tavalla vastata sekä työntekijöiden tarpeisiin että yrityksen tavoitteisiin.

 

Back to the list
Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot