​​​​​​​Sodexon teettämässä, maahanmuuttajien suhtautumista suomen kieleen selvittäneessä kyselyssä moni vastaaja toivoo, että suomalaiset antaisivat heille mahdollisuuden harjoittaa suomea työelämässä ja vapaa-ajalla. Yli 60 % vastaajista kertoo tilanteista, joissa on aloittanut syntyperäisen suomalaisen kanssa keskustelun suomeksi, mutta tämä on vaihtanut keskustelukielen englantiin.

Monipalveluyhtiö Sodexon Norstatilla teettämästä kyselystä käy ilmi, että enemmistö maahanmuuttajista kokee, että Suomessa kannustetaan hyvin paljon tai ainakin jossain määrin suomen kielen opiskeluun.

– Meillä on kuitenkin valitettavan suuri joukko – kyselymme mukaan jopa joka neljäs maahanmuuttajista – joiden mielestä kannustus jää hyvin vähäiseksi tai riittämättömäksi, henkilöstöjohtaja Sari Aaltonen Sodexolta sanoo.

Kyselyn avoimissa vastauksissa nousee esiin englannin kielen käytön helppous Suomessa. Yksi vastaajista toteaakin, että suomalaiset osaavat englantia liian hyvin.  

– Kaksi kolmesta kyselyymme vastanneesta kertoo, että syntyperäinen suomen kielen puhuja on kesken keskustelun vaihtanut toiseen kieleen, kuten englantiin. Moni vastaaja kokee tämän aika loukkaavaksi. Kannustaisinkin jokaista suomea äidinkielenään puhuvaa pitämään keskustelukielen suomena, varsinkin, jos maahanmuuttaja aloittaa keskustelun suomeksi, Aaltonen toteaa.

Kyselyn perusteella yritykset Suomessa eivät tarjoa kovin aktiivisesti suomen kielen kursseja, sillä vain reilu kymmenesosa on saanut kielikoulutusta työpaikkansa kautta.

– Meillä Sodexolla on henkilökunnassa paljon myös maahanmuuttajia, ja päätimmekin järjestää tänä vuonna työnantajan puolesta kielikoulutusta. Suosio ylitti kaikki odotuksemme, ja aloituspaikat täyttyivät hetkessä. Tämä antaa selvän viestin siitä, että suomen kieltä halutaan kyllä oppia, kunhan siihen annetaan mahdollisuus, Aaltonen sanoo.

Kyselyn mukaan suomen kielen taitoa edellytetään edelleen monessa työssä. Noin joka kolmas vastaaja kertoo, että puutteellinen kielitaito on estänyt työpaikan saannin.

– Osa vastaajista koki tämän ristiriitaiseksi, sillä juuri työelämä olisi paras paikka oppia suomea, Aaltonen toteaa.

Kyselyn avoimissa vastauksissa maahanmuuttajat antavat monia hyviä vinkkejä siihen, kuinka meistä jokainen voi tukea maahanmuuttajan suomen oppimista.

– Moni vinkkaa, että voisimme puhua hieman normaalia hitaammin ja välttää vaikkapa slangisanojen käyttöä. Ylipäätään maahanmuuttajat toivovat, että heille järjestettäisiin nykyistä enemmän kielikoulutusta. Eniten nousi esiin kuitenkin mahdollisuus käyttää suomea arkisissa tilanteissa niin työpaikalla, vapaa-ajalla kuin asioidessa. Selvä viesti on, että meidän tulisi yhä enemmän rohkaista maahanmuuttajia käyttämään suomea ja myös ottaa rohkeammin kontaktia heihin arjen eri tilanteissa, Aaltonen tiivistää.

Sodexon teettämään kyselyyn rekrytoitiin vastaajat tutkimusyhtiö Norstatin paneelin kautta. Vastauksia saatiin yhteensä 174 eri puolilta Suomea. Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi ja englanniksi. Kysely tehtiin maaliskuussa 2023.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Sodexo Suomi

Mira Perander
brändi- ja viestintäjohtaja
+358 (0)50 560 3327
mira.perander@sodexo.com

 

 

Back to the list
Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot