Maailmalla on puhuttanut suuri irtisanoutumisten aalto, johon viitataan termillä “Great resignation”. Aihetta tutkinut Sodexo kertoo raportissaan, että yhtenä syynä ilmiön taustalla vaikuttaa työntekijöiden korostunut huoli omasta hyvinvoinnistaan.

Viime aikoina työelämässä on puhuttu ilmiöstä, jossa työntekijöitä on irtisanoutunut työsuhteestaan poikkeuksellisen paljon. Suuren irtisanoutumisaallon yhdeksi syyksi on esitetty sitä, että pandemia on heikentänyt työntekijöiden sitoutuneisuutta. Työelämää tutkinut monipalveluyritys Sodexo kertoo tuoreessa globaalissa kyselytutkimusraportissaan, että pandemian vaikutukset sitoutuneisuuteen eivät ole kuitenkaan yksiselitteisiä.

Kyse ei ole siitä, että etätyöskentely automaattisesti heikentäisi sitoutuneisuutta. Kyselytutkimuksemme mukaan hieman yli puolet työssäkäyvistä aikuisista on työpaikalle paluusta innoissaan. Noin puolet etätyössä työskennelleistä puolestaan kokee, että heidän työkykynsä on parempi tai paljon parempi etätyössä kuin työpaikalla, kertoo Sodexo Suomen henkilöstöjohtaja Inkeri Puputti.

Joissakin työntekijäryhmissä etätyöskentely on koettu jopa sitoutuneisuutta lisäävänä työmuotona. Hiljattain julkaistun brittitutkimuksen* mukaan kotoa käsin työskentely on lisännyt iäkkäämpien työntekijöiden halua pysyä työelämässä aiottua pidempään. Kesä- ja heinäkuussa 2020 täysin kotoaan käsin työskentelevät iäkkäämmät työntekijät suunnittelivat jäävänsä eläkkeelle myöhempään kuin ne ikätoverit, jotka eivät olleet etätöissä.

Moni huolissaan omasta hyvinvoinnista ja jaksamisestaan

Sodexon kyselyyn vastanneista joka toinen on huolissaan omasta työterveydestään ja -turvallisuudestaan. Laskeneen hyvinvoinnin tasoon suurimpina syinä pidetään aiempaa huonompia liikuntamahdollisuuksia ja epäterveellisempiä ruokailutottumuksia. Kyselyyn vastanneista toimistotyöntekijöistä miltei puolet ajattelee, että vastuu hyvinvoinnin työkaluista on työnantajalla.

Syitä sitoutuneisuuden heikkenemiseen ei pitäisi etsiä työntekijän fyysisestä sijainnista vaan siitä, miten hänen hyvinvointiaan tuetaan. Työntekijöiden sitoutuneisuus edellyttää joustavia ratkaisuja työnantajalta, Puputti näkee.

Niin etä- kuin lähityötä tekevien arkea voi tukea liikuntamahdollisuuksilla ja esimerkiksi monipuolisilla lounasratkaisuilla. Ylipäätään työpaikkoja olisi tarkasteltava muustakin kuin teknisen työsuorituksen näkökulmasta – ydinajatus on, ettei työntekijä joutuisi tinkimään hyvinvoinnistaan siksi, että hän tulee työpaikalle, vaan päin vastoin. Liikunta- ja ruokailumahdollisuuksien ohella työnantajien on tarjottava työntekijöille heidän tarpeisiinsa mukautuvat työtilat sekä tiloja ihmisten välisiin rakentaviin ja innostaviin kohtaamisiin. Esimerkiksi viihtyisä kahvila tarjoaa rennon ympäristön luovalle työlle.

Sen lisäksi, että työntekijöille on annettava hyvinvoinnin työkalut, heitä on myös autettava käyttämään niitä.

Työhyvinvointi ei ole avaimet käteen -ratkaisu vaan jatkuvaa palvelua. Yhdysvaltojen Piilaaksossa on yleistynyt henkilöstön hyvinvoinnista vastaava Chief Happiness Officer eli onnellisuusjohtaja, jonka tehtävänä on kehittää työntekijäkokemusta ja yrityskulttuuria. Henkilö toimii yhteistyössä HR:n kanssa, mutta eri organisaatiossa. Onnellisuusjohtaja auttaa räätälöimään työntekijän työarjen siten, että se tukee hänen hyvinvointiaan, Puputti sanoo.

Kyselyn suoritti Sodexo yhteistyössä Harris Interactiven kanssa, ja siihen osallistui maailmanlaajuisesti 4 800 työntekijää.


*) https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/ageing/articles/livinglongerimpactofworkingfromhomeonolderworkers/2021-08-25


 

 

Back to the list
Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot