Oman puolison kuolema heikentäisi taloudellista asemaa valtaosalla suomalaisista, käy ilmi tuoreesta kyselytutkimuksesta. Monipalveluyritys Sodexo on yksi harvoista yrityksistä, jotka varmistavat työntekijän perheen taloudellisen pärjäämisen myös pahimman sattuessa.

Puolisonsa kanssa yhteisessä taloudessa asuvista suomalaisista 71 prosenttia arvioi, että toisen osapuolen äkillinen kuolema heikentäisi heidän taloudellista asemaansa. Jopa 41 prosenttia kertoo, että puolison äkillinen kuolema vaikuttaisi merkittävästi taloudelliseen asemaan. Tulokset käyvät ilmi monipalveluyhtiö Sodexon SynoIntillä teettämästä kyselytutkimuksesta. 

Kaikkein useimmin puolison kuolema vaikuttaisi matalapalkkaisiin talouksiin: alle 30 000 euroa vuodessa tienaavissa talouksissa asuvista 44 prosenttia sanoo, että heidän taloudellinen asemansa heikkenisi merkittävästi puolison kuoleman myötä. Tulosten perusteella puolison kuolema olisi taloudellinen shokki myös monissa hyvätuloisissa talouksissa: vähintään 80 000 euroa vuodessa tienaavissa talouksissa puolison äkillinen kuolema heikentäisi taloudellista asemaa merkittävästi 33 prosentilla vastaajista. 

Miehistä kolmannes ja naisista puolet kokee, että puolison menehtyminen heikentäisi heidän taloudellista asemaansa merkittävästi. 

– Kansainvälisesti tarkastellen Suomen yhteiskunnallinen tukiverkko on monilta osin vahva, mutta heikkojakin silmukoita löytyy. Tämä on yksi niistä, kuten kyselytutkimuksen tulokset kertovat. On syytä miettiä, millaisin eri tavoin perheiden taloudellista pärjäämistä on mahdollista tukea läheisen menetyksen keskellä, näkee henkilöstöjohtaja Sari Aaltonen Sodexolta.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös, millaisia taloudellisia kannattimia suomalaisilla on puolison kuoleman varalta. 11 prosenttia vastaajista kertoo, että heidän taloudellinen tilanteensa olisi turvattu säästöjen ansiosta. 6 prosenttia kertoo, että puolison menehtyessä taloutta turvaamassa olisi henkivakuutus.  

Työnantajien suoma taloudellinen turva työntekijän äkillisen menehtymisen varalta on Suomessa harvinaista. Kyselytutkimukseen vastanneista vain 1 prosentti kertoo, että puolison työnantajan vakuutus korvaisi ansionmenetykset.

Sodexolla työntekijöiden perheiden taloudellinen pärjääminen halutaan turvata. Lokakuussa Sodexo otti Suomessakin käyttöön kuolemantapauskorvauksen, joka kattaa työntekijän menehtymisestä perheelle koituvat ansionmenetykset vuoden ajaksi. 

– Varmistamme, että tällaisessa tapauksessa työntekijämme perheenjäsenet saavat menehtyneen työntekijän perusvuosipalkkaa vastaavan korvauksen. Se koostuu Suomessa lakisääteisestä ryhmähenkivakuutuksesta maksettavasta korvauksesta, ja jos se on pienempi kuin henkilön perusvuosipalkka, maksamme vuosipalkan ja korvauksen välisen erotuksen. Tällä haluamme helpottaa taloudellista painetta tilanteessa joka on jo muutoinkin äärimmäisen raskas, sanoo Aaltonen.

– Tietenkin toivomme, että tällainen suru ei koskaan kohtaisi meitä. Mutta silloin kun niin käy, haluamme olla tukena. Olemme globaali suuryritys, mutta edelleen pääosin perheomisteinen. Se näkyy meidän arvoissamme ja siinä, miten kohtaamme työntekijämme, Aaltonen sanoo.

Kuolemantapauskorvaus on osa Sodexon maailmanlaajuista Vita by Sodexo -henkilöstöetuusohjelmaa, johon kuuluvat kaikissa yhtiön toimintamaissa myös määrätyn tasoiset palkalliset vanhempainvapaat, palkallinen omaishoitovapaa sekä tukipuhelin.

– Vita by Sodexo-ohjelma vahvistaa sitoutumistamme työntekijöidemme henkilökohtaisen, taloudellisen sekä perheiden hyvinvoinnin tukemiseen kaikissa Sodexo-maissa. Ohjelma on kokonaisuudessaan valtava sijoitus henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin, jotka ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, Aaltonen toteaa.

Kyselyn toteutti Syno International Omnibus-tutkimuksena 3.–7. marraskuuta. Kyselyyn vastasi verkossa 1 000 yli 18-vuotiasta suomalaista valtakunnallisesti. Otos on väestöä demografisesti edustava. 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Sodexo Suomi
Mira Perander
brändi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
+358 (0)50 560 3327
mira.perander@sodexo.com

Back to the list
Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot