Hyvin johdettu ja tasa-arvoinen työyhteisö on avain menestykseen

Published on : 8.3.2022
 • Petra Hofmann johtaa Sodexolla teknologiasektorin globaaleja strategisia asiakkuuksia. Vuonna 2020 hän voitti arvostetun WeQual-kilpailun Commercial Performance -kategorian.

  WeQual antaa tunnustusta naisjohtajille. Se on suunniteltu edistämään monimuotoisuutta ja sukupuolten tasa-aroa suurimpien yritysten johtajistossa. 

  Petra on loistoesimerkki siitä, miten Sodexolla voi naisena tehdä huikeaa uraa ympäristössä, jonka moni perinteisesti mieltää kovin miehiseksi. Hän aloitti Sodexolla keväällä 2018 ottaen hoitoonsa kansainvälisen teknologia-asiakkuuden Nordic-Benelux-tasolla. Heinäkuussa 2019 hän siirtyi saman asiakkuuden globaaliksi asiakkuusjohtajaksi ensin väliaikaisesti ja syyskuusta alkaen pysyvästi. Syksyllä 2021 hän siirtyi Euroopan liiketoiminnan johtajaksi sekä vastaamaan teknologiasektorin toisesta globaalista asiakkuudesta.

  – Olin hyvin iloinen voitosta. Jo finaaliin pääsy oli suuri kunnia, sillä kilpailussa oli mukana lahjakkaita ja upeita naisia. Kilpailuun osallistuminen antoi hyvän mahdollisuuden arvioida ja juhlistaa tähänastista työuraa. Prosessiin kuuluivat pitkät esseevastaukset, joissa pohdin omaa osaamistani eri teemoihin liittyen ja lopuksi Rolls-Roycen toimitusjohtaja haastatteli minua syvällisesti johtajuuden teemoista. Sain tärkeää palautetta johtamisen kehittämiseen liittyen ja ammatillinen verkostoni kasvoi. Tulen varmasti hyödyntämään saamaani palautetta johtamiseni kehittämisessä. Toivon, että voittoni voisi inspiroida muita naisjohtajia ja toimia roolimallina uransa alkutaipaleella oleville. 

  Jatkuva kehittyminen

  Petralle suurin haaste naisena johtajuuden tiellä on ollut perheen ja työelämän yhteensovittaminen.

  – Vaikka miehet ottavatkin jo ilahduttavasti vastuuta perheestä, uskon, että kodin hoitaminen jää yleensä enemmän naisten harteille. Varsinkin pandemia-aikana tämä on korostunut. Koska toimin monella aikavyöhykkeellä, ennustamattomat työajat tuottavat joskus päänvaivaa. Käytän kuitenkin monia apukeinoja hallitakseni tätä palettia: suunnittelen ajankäyttöni tarkasti, jätän aikaa myös levolle ja palautumiseen, priorisoin, hyödynnän siivous- ja kauppakassipalveluja sekä nojaan tukiverkostooni.

  – Toimin pitkään miesvaltaisella kiinteistöalalla. 22-vuotiaasta lähtien työskentelin esihenkilönä tiimeissä, joissa olin usein nuorin ja ainoa nainen. Osaamistani ei koskaan kyseenalaistettu, mutta itselleni syntyi vahva tarve vahvistaa uskottavuuttani kehittämällä itseäni.

  Petra onkin opiskellut työn ohella oikeastaan koko uransa ajan. Hän on työn ohessa suorittanut tuotantotalouden insinööri AMK ja YAMK-tutkinnot. Nyt hän suorittaa tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkintoa LUT-yliopiston englanninkielisessä Global Management of Innovation and Technology -ohjelmassa, josta hän valmistuu keväällä 2023.

  Syksyllä 2021 Petra aloitti Diakonissalaitoksen Amigo-ohjelmassa nuorisomentorina, ja hän toimi puoli vuotta myös Sodexon tulevaisuuden johtajia valmentavassa SALT-ohjelmassa (Strategic Account Leadership Training Programme) mentorina sveitsiläiselle kollegalle. 

  – Uskon siihen, että hyvin johdettu, tasa-arvoinen ja monimuotoinen yrityskulttuuri on yrityksen avain menestykseen. Tästä on olemassa tutkimustietoakin, mainitsemani asiat vaikuttavat positiivisesti yrityksen innovointikykyyn, tuottavuuteen ja henkilöstön työtyytyväisyyteen. Sodexo on tietyllä tapaa toiminut tässä edelläkävijänä, meillä tasa-arvo ja monimuotoisuus on ollut kiinteä osa arvomaailmaa ja strategiaan kirjattuna jo pitkään. Olemme saaneet useita tunnustuksia toiminnastamme sukupuolten välisen tasa-arvon eteen. Sodexo on muun muassa ollut mukana Bloombergin sukupuolten tasa-arvoa koskevassa indeksissä (Bloomberg Gender-Equality Index GEI) useina perättäisinä vuosina.

  Hyvä johtaja innostaa

  Johtajuudessa tärkeintä on Petran mukaan oman itsensä johtaminen: suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, terävä priorisointi, itsetuntemus ja sen kehittäminen sekä muiden inspiroiminen ja innostaminen.

  – Hyvä johtaminen on hyvinvoinnin johtamista ja tämä on korostunut ainakin omassa johtamisessani erityisesti pandemia-aikana. Muuten ajattelen, että johtajan tärkein tehtävä on toimia tavoitteellisesti ja varmistaa, että kaikki tietävät yhteisen vision sekä tavoitteet ja kulkevat sitä kohti. Oman organisaation inspiroiminen, vision kirkastaminen ja itsensä ja muiden jatkuva kehittäminen on tärkeää. 

  – Omassa johtamisessani korostuvat 'empowerment' eli kankeasti suomeksi käännettynä osallistaminen, etenkin valmentava esihenkilötyö sekä asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja vuorovaikutus. Virtuaalisten tiimien johtamisessa yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja vuorovaikutuksen toimivuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

  Petra toteaa, että johtajan tehtävä on saada oma henkilöstö ja asiakkaat innostumaan muutoksista ja mukautumaan uudenlaisiin tilanteisiin. Tämä on ollut kriittistä erityisesti pandemia-aikana.

  – Itse innostun myös siitä, että voin tehdä konkreettisia kestävän kehityksen hankkeita ja pystyn oman työni kautta oikeasti vaikuttamaan myös vastuullisuusasioihin. 

  Hyvä johtaja on hänen mukaansa myös utelias kyseenalaistaja. Totuttuja työtapoja ja menetelmiä on terveellistä kyseenalaistaa ja koskaan ei pidä tuudittautua siihen, että on tullut perille. Johtajan tärkein ominaisuus on tunneäly, jota Petrakin pyrkii kehittämään tietoisesti.

  – Hyvää tunneälyä ja tunnejohtamista sekä näiden taitojen taitavaa soveltamista johtamisessa pidetään yhtenä tärkeimmistä menestystekijöistä nykypäivän yritysmaailmassa. Niiden merkitys perinteisten johtamistaitojen rinnalla korostuu etenkin silloin, kun toimintaympäristössä tai organisaatiossa tapahtuu muutoksia – esimerkkinä nykyiset pandemiasta johtuvat laajat yhteiskunnalliset vaikutukset.

  Fantastisia uratarinoita

  – Mielestäni Sodexon yrityskulttuuri on eteenpäin katsova ja osallistava, mikä sopii minulle erinomaisesti. Työskentelyä leimaa vahvasti yhteisöllisyys ja toisinaan tuntuukin kuin olisimme yhtä suurta perhettä. Sodexolla investoidaan ihmisiin alusta lähtien pitkäjänteisesti. Olemme todella panostaneet siihen, että saisimme rekrytoitua hyviä tyyppejä ja pystyisimme myös sitouttamaan heidät.  Tässä ajassa talenttien pitäminen on todellinen haaste.

  Petra toteaa, että Sodexolla on useita hyviä työkaluja ja ohjelmia osaamisen kehittämiseen ja suorituksen johtamiseen. Eräs niistä on Aspire-malli, joka perustuu esihenkilön ja työntekijän toistuviin keskusteluihin, jotka tukevat henkilökohtaista ja ammatillista kasvua. Ei niin, että kerran vuodessa käytäisiin kehityskeskustelu, vaan niin, että dialogi on jatkuvaa.

  – Sodexolla sinusta voi tulla melkein mitä itse haluat. Olemme globaali, yli 400 000 ihmistä työllistävä, organisaatio, jossa omista intresseistä riippuen on todella huikeita urapolkumahdollisuuksia. Moni onkin tehnyt meillä fantastista uraa. Tämä kertoo siitä, että henkilöstö on meille oikeasti voimavara ja sen kehittämiseen panostetaan

  Petra käy omaan organisaatioonsa kuuluvien kanssa jatkuvasti keskustelua siitä, missä ihmiset näkevät itsensä kahden tai viiden vuoden päästä.

  – Rakennamme jokaiselle sellaisen suunnitelman, että he pääsevät ihan oikeasti omiin tavoitteisiinsa. Aina tämä ei tarkoita jatkuvia ylennyksiä vaan kyseeseen voi tulla myös oman osaamisen laajentaminen sivusuunnassa. Itselleni näin kävi, kun otin vastaan liiketoiminnan johtajan tehtävät – tuon niihin keskusteluihin pitkän ja laajan kokemukseni operatiiviselta puolelta ja tuen omia pitkän aikavälin uratavoitteitani.

  Lue lisää uravaihtoehdoista ja työskentelystä Sodexolla.

  Yhteystiedot > Avaa jakaminen ja muut toiminnot