Mene sisällysluetteloon Mene päävalikkoon Mene hakutoimintoon
Two Sodexo employees standing on a roof in overalls, googles and hard hats

Tilan- ja taloushallinnan palvelut

Toimitilajohtaminen

Työpaikka on monin tavoin muuttuva ja haastavakin ympäristö. Miten luoda työskentelyolosuhteet, jotka parantavat työntekijöiden elämänlaatua? Kuinka kasvattaa samalla myös tehokkuutta? Sodexo on tottunut antamaan vastauksia juuri näihin kysymyksiin.

Kattavat tekniset palvelut

Toisistaan erillään olevat palvelut ja järjestelmät syövät yritysten tehokkuutta. Huolto-, tekniikka- ja energiajärjestelmät toimivat parhaiten yhdessä. Sodexo vastaa yrityksesi päivittäisiin tarpeisiin, olivatpa ne sitten yksinkertaisia tai monimutkaisia.

Huolto- ja korjauspalvelut

Yrityksen toiminnan kannalta on tärkeää, että odottamattomatkin tilanteet voidaan hoitaa nopeasti kuntoon. Parhaassa tapauksessa voit tukeutua henkilökohtaiseen, nopeaan tekniseen tukeen aina, kun sille on tarvetta – niin on, kun valitset kumppaniksesi Sodexon.

Tekniset palvelut

Lepääkö yrityksesi menestys sinun harteillasi? Jos näin on, sinun on voitava keskittyä olennaiseen, ei huolto- tai tekniikka-asioihin. Sodexon kaikenkattavat tekniset palvelut siivoavat pöytäsi kaikista tilanhallintaan liittyvistä huolista.

Taloushallinnon palvelut

Luultavasti yrityksesi talous on kunnossa – ainakin päällisin puolin. Et ehkä kuitenkaan ole ottanut huomioon muutoksia pitkällä aikavälillä. On tärkeää että riskit, kokonaiskustannukset ja kannattavuus pysyvät ennalta asetetuissa rajoissa. Sodexon taloushallinnon palvelut auttavat sinua pysymään oikealla tiellä.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistö on suuri investointi, joten kuinka varmistua, että siitä saa kunnollisen tuoton? Kaikki riippuu siitä, miten sitä ylläpidetään ja hallinnoidaan. Sodexo tarjoaa täyden kattauksen kiinteistöpalveluratkaisuja tilanhallinnasta energianhallintaan ja kiinteistönvälityksen tukipalveluihin.

Tilanhallinan palvelut

Työtilan järjestely ei ole pelkkää fiilistelyä. Hyvin suunnitellulla pohjaratkaisulla on suuri vaikutus työntekijöihin ja asiakaskokemukseen. Sodexo kartoittaa toimitilasi ja tarjoaa kehitysratkaisuja, jotka istuvat yrityksesi toimintaan ja kehittävät sitä.

Energian hallinta

Ylläpitokustannukset ovat kasvussa, mutta samalla yleinen huoli ympäristöstä voimistuu. Yritysten on pyrittävä sekä pitkän aikavälin tehokkuuteen että ekologisuuteen. Sodexon energianhallintatyökaluilla järkevöität niin ylläpitokustannukset kuin investoinnitkin.

Projektinhallinta

Kaiken projektinhallinnan lähtökohta on luottamuksen rakentaminen. Voitko taata asiakkaillesi kansainvälisen tason huippuosaamista? Ovatko terveys- ja turvallisuusasiat, riskienhallinta sekä talouden optimointi yrityksessäsi huipputasolla? Tervetuloa käyttämään Sodexo Management Frameworkia.

Korkealaatuiset projektit

Meillä pieninkin työtehtävä hoidetaan laadukkaasti. Sodexo huolehtii tuhansista pienistä huolto- ja ylläpitoprojekteista ympäri maailman, ja jokainen niistä täyttää Project Management Frameworkin standardit. Samalla huolehdimme, että suoritamme projektit aina johdonmukaisesti ja tehokkaasti.

Täydellinen kumppani

Asiakkaille ei riitä pelkkä palveluntarjoaja, sillä he etsivät myös luotettavia kumppaneita. Tämä pätee erityisesti silloin, kun kyseessä on yrityksen työympäristön uudelleenjärjestely – on ymmärrettävä asiakkaan visio ja tarjottava oikeanlaisia vaihtoehtoja uudelleenjärjestelyihin, saneerauksiin ja jälkiasennuksiin. Juuri sitä Sodexo tekee.

Me tuemme sinua

Terveellinen ja tehokas työympäristö rakennetaan ammattimaisen tuen avulla. Sellaisen, joka osaa hahmottaa kokonaisuuden arkkitehtuurista urakkahallintaan sekä lisäksi auttaa kustannusten hallinnassa ja kokonaisvaltaisessa projektin suunnittelussa.

Ota yhteyttä