Mene sisällysluetteloon Mene päävalikkoon Mene hakutoimintoon

Lehdistötiedotteet

Sodexo Oy rakentaa tulevaisuuden organisaatiota ja harkitsee toimintojensa uudelleenorganisointia

helmikuuta 13, 2020

Sodexo Oy on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut, joiden taustalla ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä tarve organisoida yrityksen toimintaa uudelleen niin, että se pystyy ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti vastaamaan asiakkaiden muuttuviin ja monipuolistuviin palvelutarpeisiin.

Yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä on mm. Sodexo Oy:n koko operatiivisen liiketoiminnan henkilöstö kaikissa toimipaikoissa lukuun ottamatta Transport-yksikön henkilöstöä.  

Yhteistoimintaneuvotteluissa tullaan käsittelemään suunniteltuja toimenpiteitä, jotka toteutuessaan saattavat johtaa mm. lomauttamisiin, osa-aikaistamisiin ja/tai irtisanomisiin sekä operatiivisen toiminnan tehostamiseen ja uudelleenorganisointiin. Alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä on noin 150 henkilöä. Toiminnan uudelleenorganisointi voi johtaa myös työsuhteen ehtojen ja tehtävänkuvien muutoksiin.

Neuvotteluesitykset annettiin henkilöstöryhmien edustajille 6.2.2020 ja ensimmäiset neuvottelut käytiin 12.2.2020. Neuvotteluissa noudatetaan kuuden viikon neuvotteluaikaa ja niiden odotetaan päättyvän ennen maaliskuun loppua.

Lisätietoja:

Sodexo Suomi
Mira Perander
brändi- ja viestintäjohtaja
+358 (0)50 560 3327
mira.perander@sodexo.com

Back to the list

Ota yhteyttä

Median yhteydenotot

Mira Perander

mira.perander@sodexo.com